Arhīva dokumentu izsniegšana

 

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Arhīva dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts

Izsniedz apliecības un izziņas

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas vai juridiskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Persona var pieprasīt tikai savus dokumentus vai, pierādot tiesisko ieinteresētību, citu personu dokumentus

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Ir. Klātienē arhīva darbinieks elektroniski aizpilda iesnieguma veidlapu. Pa pastu vai faksu iesniegums brīvā formā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva EUR 7.00

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Maksājumi jāveic līdz dokumenta saņemšanai

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Ir

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Nav

Dzīves situācija

Persona vēlas saņemt atkārtotu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienes apmeklējums, pa pastu, faksu vai elektroniski

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma sniedzējs

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Zilupes novads

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Zilupes novads

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa ielā 22, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, telefona numurs:6577311

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts un pašvaldības nodeva:

LV50 UNLA 0050 0199 91554