Bāriņtiesa

 

 

ZILUPES NOVADA BĀRIŅTIESA

 Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

  Zilupes novada bāriņtiesas darbinieki:

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

Aina Agaki

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

65707314

Kristīne Kudrjavceva

Bāriņtiesas sekretāre/locekle

65707314

Jeļena Voitkeviča

Bāriņtiesas locekle

65707311

Ļubova Losāne

Bāriņtiesas locekle

 

Nadežda Ļemeševa

Bāriņtiesas locekle

 

 

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību. Bērnus bāriņtiesa pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

Tālrunis saziņai - bāriņtiesas priekšsēdētāja 65707314.

e-pasts: [email protected]; [email protected]

Zilupes novada bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšana:

Vieta

Laiks

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.14.00

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.14.00

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.14.00 

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.14.00

Piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.14.00