SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

 

SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” aicina uz darbu ar pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā sociālo darbinieku.    

Svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

 Pretendentus lūdzam griezties pie SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles Alinas Rakas līdz 30.06.2011, pēc adreses Priežu ielā 9, Zilupē, pieņemšanas laiks 1000 – 1500; līdzi ņemt CV un dokumentu par izglītību.

  

Tālrunis informācijai 65722111.