ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. – 2018.g.

Zilupes novada teritorijas plānojums pieņemts, kā novada saistošie noteikumi ar Zilupes novada domes 2006. gada 27. jūlija sēdes Nr. 11 lēmumu (protokola Nr. 1).


Grafiskā daļa

Topograf_pamatne_1.pdf

Zilupes novada teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte

12.0 M

Izmantosana_pasreizeja_1.pdf

Zilupes novada teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

10.8 M

Izmantosana_planota_1.pdf

Zilupes novada teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana, aizsargjoslas

11.1 M

Shema_inzenierkomunikacijas.pdf

Zilupes novada inženierkomunikācijas

8.9 M

Izmant_pasreizeja.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

1.0 M

Izmant_planota.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana, aizsargjoslas

1.1 M

Inztikli_pasreizejie.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas pašreizējā inženiertīklu infrastruktūra

612 K

Inztikli_planotie.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas atļautā (plānotā) inženiertīklu infrastruktūra

649 K

Satiksme_infra_pasreizeja.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas pašreizējā satiksmes infrastruktūra

643 K

Satiksme_infra_planota.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas atļautā (plānotā) satiksmes infrastruktūra

673 K

Zemes_ipasumi.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas zemes īpašumi

1.0 M

Nekust_ipasum_piederiba.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas nekustamā īpašuma

1.1 M

Nekust_ipasum_lietosanas_merki.pdf

Zilupes pilsētas teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

1.2 M

Shema_ielas_planotas.pdf

Zilupes pilsētas plānotās ielas

198 K

Shema_ielas_sarkanas_linijas.pdf

Zilupes pilsētas ielu sarkanas līnijas

185 K

Topograf_pamatne_Zalesje_1_5.pdf

Zaļesjes ciema teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte

484 K

Izmantosana_pasreizeja_Zalesje_1_5.pdf

Zaļesjes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

759 K

Izmantosana_planota_Zalesje_1_5.pdf

Zaļesjes ciema teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana, aizsargjoslas

819 K

Inzeniertiklu_infrastruktura_Zalesje_1_5.pdf

Zaļesjes ciema teritorijas inženiertīklu infrastruktūra

583 K

Teksta daļa

AN_LaukuTer.pdf

Apbūves noteikumi lauku teritorijai

572 K

AN_Pilseta.pdf

Apbūves noteikumi Zilupes pilsētai

0.9 M

PaskaidrojumaRaksts.pdf

Paskaidrojuma raksts

1.8 M

ParskatsParTP_1_dala.pdf

7.6 M

ParskatsParTP_2_dala.pdf

6.8 M

ParskatsParTP_3_dala.pdf

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

6.3 M