Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

 

Lēmums Nr.6

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

1.lpp

2.lpp

3.lpp