Arhīvs

12.11.2010 

Zilupes novada pašvaldība Darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes ,,Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta ,,Savu rītdienu veidosim šodien” ietvaros konkursa kārtībā aicina darbā:

1.Sociālo darbinieku

Prasības pretendentam:

  • 2.līmeņa profesionālā austākā vai akadēmiskā izglītība sociālā darba jomā specialitātē ,,sociālais darbinieks”;
  • Prasme strādāt ar datoru
  • Vismaz 5 gadu darba pieredze sociālajā darbā.

2. Projektu vadītājs

Prasības pretendentam:

  • Austākā izglītība;
  • Prasme strādāt ar datoru;
  • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas
  • Vismaz 3 gadu darba pieredze projektu vadīšanā.

 

CV sūtīt Zilupes novada pašvaldībai pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, LV-5751 līdz 20.12.2010. Informāciju var saņemt pa t.65707318 vai e-pastu: soc.dienests@zilupe.lv pie projekta vadītājas Jeļenas Voitkevičas.