Zilupes novada pašvaldības nolikums

Apstiprināti

(datums)

Stājas spēkā

 

Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.

01.07.2009.

 

Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas

Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošie noteikumi Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums

pielikums

1

27.06.2013.

27.06.2013.

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums”

7

25.07.2013.

25.07.2013.

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums”

8

26.03.2014.

26.03.2014.

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums”

9

29.04.2015.

Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Zilupes novada vēstis” likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums”

9

31.08.2015.

Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Zilupes novada vēstis” likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums”

22