Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem