Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes novadā

Apstiprināti

(datums)

Stājas spēkā

(datums)

Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.

26.03.2015.

28.05.2015. (precizēti)

 

Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes novadā

7