Saistošie noteikumi

Pieņemšanas

datums

Spēkā stāšanās datums

Nr.

Nosaukums

Konsolidētā aktuālā redakcija

01.07.2009

02.07.2009

1

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 01.JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

27.05.2021.

28.05.2021.

4

“Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1“Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””

08.03.2021.

09.03.2021.

3

Par Zilupes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

25.02.2021.

04.03.2021.

2

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.18 ,, Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

05.02.2021.

08.02.2021.

1

“Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

05.02.2021.

08.02.2021.

7

Grozījumi 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

23.12.2020.

24.12.2020.

6

“Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

29.10.2020.

30.10.2020.

4

“Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

27.08.2020.

28.08.2020.

3

Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs

31.01.2020.

01.02.2020.

2

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības Nolikums”

31.12.2019.

01.01.2020.

1

“Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

25.10.2018.

28.02.2019.

7

 

 

31.10.2019.

01.11.2019.

5

“Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības sistošajosnoteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

29.08.2019.

30.08.2019.

3

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības Nolikums”

28.02.2019.

01.04.2019.

2

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

31.01.2019.

01.02.2019.

1

“Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

20.12.2018.

22.12.2018.

8

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””

25.10.2018.

26.10.2018.

6

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””

29.03.2018.

30.03.2018.

4

Grozījumi  Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

29.03.2018.

30.03.2018.

3

,,Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos un tirdzniecības organizēšana tirgū

25.01.2018.

26.01.2018.

2

,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm””

25.01.2018.

26.01.2018.

1

“Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

21.12.2017.

22.12.2017.

13

Grozījumi 2017.gada 31.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

29.11.2017.

01.01.2018.

12

Grozījums 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

29.11.2017.

30.11.2017.

11

Saistošie noteikumi Nr.11 Grozījumi 2017.gada 31.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

25.10.2017.

26.10.2017.

9

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2017.gada budžetu””

28.09.2017.

29.09.2017.

7

Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā

28.09.2017.

29.09.2017.

6

Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā

29.06.2017.

03.07.2017.

5

Grozījumi Zilupes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”

29.06.2017.

03.07.2017.

4

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2017.gada budžetu””

25.05.2017.

26.05.2017.

2

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi Zilupes novadā”

31.01.2017.

02.02.2017.

1

"Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu"

28.12.2016.

28.12.2016.

10

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2016.gada budžetu””

20.10.2016.

01.11.2016.

9

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Zilupes novadā

20.10.2016.

21.10.2016.

8

Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs

20.10.2016.

21.10.2016.

7

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2016.gada budžetu””

29.09.2016.

03.10.2016.

6

„Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem”

28.07.2016.

01.09.2016.

5

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2016.gada budžetu””

29.04.2016.

04.05.2016.

4

Par svētku pabalstiem Zilupes novadā

29.01.2016.

01.03.2016.

2

,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm””

29.01.2016.

30.01.2016.

1

"Par Zilupes novada pašvaldības 2016.gada budžetu"

29.12.2015.

23.01.2016.

27

,,Par Zilupes  novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

29.12.2015.

23.01.2016.

26

„Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada budžetu””

29.10.2015.

19.11.2015.

25

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Zilupes novadā

29.10.2015.

01.01.2016.

24

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2016.gadā Zilupes novadā

30.09.2015.

03.10.2015.

23

„Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada budžetu””

31.08.2015.

03.10.2015.

22

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

28.05.2015.

15.07.2015.

19

Grozījums 2011.gada 29.septembra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.19 ,,Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā

28.05.2015.

01.07.2015.

18

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

28.05.2015.

01.07.2015.

17

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā

28.05.2015.

19.06.2015.

16

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu””

28.05.2015.

19.06.2015.

15

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem””

28.05.2015.

19.06.2015.

14

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām””

28.05.2015.

19.06.2015.

13

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem””

28.05.2015.

19.06.2015.

12

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā””

28.05.2015.

19.06.2015.

11
“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par svētku pabalstiem””

28.05.2015.

03.07.2015.

10

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā””

29.04.2015.

15.07.2015.

9

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

30.07.2015.

19.09.2015.

8

“Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Zilupes novadā”

26.03.2015.

01.07.2015.

7

“Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes novadā”

26.03.2015.

09.05.2015.

6
Grozījums2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.14 ,,Par svētku pabalstiem”

26.03.2015.

09.05.2015.

5
Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.10 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”

26.03.2015.

09.05.2015.

4
“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU””

26.02.2015.

07.04.2015

3

Par 2015.gada budžetu

29.01.2015.

11.03.2015

2

Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra

saistošajos noteikumos Nr.2/2010

„Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām”

18.12.2014.

18.12.2014.

17

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

18.12.2014.

23.01.2015.

16

Grozījumi 2012.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”

29.11.2014.

01.01.2015.

14.1

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015.gadā Zilupes novadā

27.11.2014.

28.11.2014.

14

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

25.09.2014.

25.09.2014.

13

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

23.05.2014.

23.05.2014.

11

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014.  saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”.

29.04.2014.

20.06.2014.

10

Saistošie noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves”.

26.03.2014.

26.03.2014.

9

Grozījumi 2009.gada 01.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”

27.02.2014.

10.04.2014.

8

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”

27.02.2014.

10.04.2014.

6

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

30.01.2014.

01.03.2014.

4

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

30.01.2014.

17.02.2014.

2

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 25.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.30 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā”

30.01.2014.

30.01.2014.

1

Zilupes novada pašvaldības noteikumi „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”.

17.12.2013.

17.12.2013.

32

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu”.

25.10.2013.

25.10.2013.

31

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu”.

25.10.2013.

01.11.2013.

30

Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā.

30.09.2013.

01.01.2014.

29

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā Zilupes novadā.

30.09.2013.

01.01.2014.

28

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”.

30.09.2013.

01.01.2014.

27

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”.

30.09.2013.

01.01.2014.

26

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.15 „Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”.

30.09.2013.

01.01.2014.

25

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”.

30.09.2013.

01.01.2014.

24

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.

30.09.2013.

01.01.2014.

22

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”.

30.09.2013.

01.01.2014.

21

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”.

30.09.2013.

01.01.2014.

20

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”.

30.09.2013.

01.01.2014.

19

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”.

30.09.2013.

01.01.2014.

18

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”.

30.09.2013.

01.01.2014.

16

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu”.

30.09.2013.

01.01.2014.

15

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību”.

30.09.2013.

01.01.2014.

14

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”.

30.09.2013.

01.01.2014.

13

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”.

30.09.2013.

01.01.2014.

12

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem”.

30.09.2013.

01.01.2014.

11

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai”.

30.09.2013.

01.01.2014.

10

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām”.

27.08.2013.

11.10.2013.

9

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”

25.07.2013.

30.08.2013.

8

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”

27.06.2013.

16.08.2013.

7

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”

24.05.2013.

24.05.2013.

6

Saistošie noteikumi „Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.3 Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

25.04.2013.

06.05.2013.

4

Saistošie noteikumi „Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu””

22.03.2013

07.05.2013.

3

Saistošie noteikumi „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

31.01.2013.

27.02.2013.

2

Saistošie noteikumi „Par 2013.gada budžetu”

31.01.2013.

27.02.2013.

1

Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Zilupes novadā”

28.12.2012.

01.03.2013.

15

,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

26.09.2012.

17.10.2012.

11

Par grozījumu Zilupes novada pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2010 Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

17.09.2012.

19.09.2012.

10

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītiem maksājumiem Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

08.06.2012.

Precizēti 31.07.2012.

01.08.2012.

7

,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

            

03.04.2012.

Precizēti 28.05.2012.

07.06.2012.

6

Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Zilupes mūzikas un mākslas skolā

17.01.2012.

Precizēti 03.04.2012.

14.04.2012.

4

Par augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā

17.01.2012.

Precizēti 03.04.2012.

14.04.2012.

3

Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem

17.01.2012.

Precizēti 03.04.2012.

14.04.2012.

2

,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

17.01.2012.

Precizēti 23.02.2012.

 

1

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Zilupes novadā

 

25.11.2011.

Precizēti 23.02.2012.

01.03.2012.

22

Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība uzņem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu

 

29.09.2011.

29.10.2011.

19

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā

 

28.04.2011.

30.06.2011.

16

Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

13

Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā

šeit

25.08.2011.

29.10.2011.

18

,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

 

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

12

Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

11

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

10

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

             šeit

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

9

Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

(spēkā līdz 01.01.2015)

8

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

7

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

6

Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu vietām

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

5

Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

4

Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā

 

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

3

Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā

 

27.01.2011.

Precizēti 28.04.2011.

01.05.2011.

2

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Zilupes novadā

 

30.12.2010.

22.03.2011.

13

Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

 

30.12.2010.

22.03.2011.

12

Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā

 

30.09.2010.

15.11.2010.

8

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Zilupes novadā

 

30.09.2010.

15.11.2010.

7

Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību

 

25.02.2010. Precizēti 28.04.2010.

01.05.2010.

2

Par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu iesniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

 

26.11.2009.

01.01.2010.

8

Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi