Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās

 

Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās Zilupes novadā

 

1. Kas jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

  • Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru
  • Tirdzniecības vietu saraksts

 

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

  • Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, jāiesniedz iesniegumu ar tajā norādītajiem dokumentiem Zilupes novada pašvaldībai

 

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

  •  mājas lapā www.zilupe.lv un Zilupes novada pašvaldības domē

 

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

 

 

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

 

6. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš.

  • 5 darba dienas

 

7. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

  • Pa tālruni 65707311 (sekretāre)