Publisku pasākumu organizēšana

 

Publisku pasākumu organizēšana Zilupes novadā

Sadaļa ir izstrādes stadijā līdz jauno saistošo noteikumu "Par tirdzniecību publiskās vietās" izstrādāšanai un apstiprināšanai.    

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

  • Pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu, un pievieno dokumentus atbilstoši iesniegumā norādītajām ziņām.
  • Jānoslēdz līgums par atkritumu izvešanu
  • Jāsamaksā nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās.

 

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?
  • Iesnieguma veidlapa „Brīvā formā" Zilupes novada pašvaldības domei

 

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
  • Iesnieguma veidlapa „Brīvā formā"

 

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās:

  • Zilupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Izstrādes stadijā

 

6. Lēmuma peņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš?
  • Lēmumu pieņem Zilupes novada pašvaldības domes sēdē

 

7. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?
  • Pa tālruni 65707311 (sekretāre)