Kontakti

 

Novada dome

Oļegs Agafonovs

Priekšsēdētājs

olegs.agafonovs@zilupe.lv

65707311

Vitālijs Vaļdens

Priekšsēdētāja vietnieks

vitalijs.valdens@zilupe.lv

65707311

Aina Borsuka

Izpilddirektore

aina.borsuka@zilupe.lv

65707319

 

  
Jeļena Voitķeviča

                 

             Sekretāre

 

                   dome@zilupe.lv

     jelena.voitkevica@zilupe.lv

 

             65707311

 fakss: 65707315

Jeļena Ivanova 

   Datu aizsardzības                    speciāliste

datuspec@gmail.com

65707311

     Jeļena Saule

            Lietvede 

       jelena.saule@zilupe.lv 

          65707318

Bāriņtiesa

Aina Agaki

Bāriņtiesas priekšsedētāja

aina.agaki@zilupe.lv barintiesa@zilupe.lv

65707314

Kristīne Kudrjavceva

Bāriņtiesas sekretāre

kristine.kudrjavceva@zilupe.lv

65707314

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Jeļena Voitķeviča 

Nodaļas vadītāja

dzimts@zilupe.lv


65707311

fakss: 65707315

Skaidrīte Marčenoka


Vadītājas vietniece


pasiene@zilupe.lv

     tel/fakss:65729925

Saimniecības daļa

Marita Zaiceva

Saimniecības daļas vadītāja

marita.zaiceva@zilupe.lv     

65707313

Grāmatvedība

Jana Bondarenko

Galvenā grāmatvede

jana.bondarenko@zilupe.lv     

65707312

Nataļja Terehoviča

Grāmatvede

natalja.terehovica@zilupe.lv

65707312

Ņina Lazareva

Grāmatvede

nina.lazareva@zilupe.lv

65707316

Kase

Valentīna Cirska

Grāmatvede-kasiere

valentina.cirska@zilupe.lv

65707316

Ludmila Sļadze

Kasiere

ludmila.sladze@zilupe.lv

65707316

Sociālais dienests

 Olga Klovane

Dienesta vadītāja

soc.dienests@zilupe.lv

olga.klovane@zilupe.lv

65707318

Larisa Aļbrehte

Sociālā darbiniece

 larisa.albrehte@zilupe.lv

65707318

     Ausma Jaroša

                Sekretāre

          ausma.jarosa@zilupe.lv

            65707318

     Kristīne Kudrjavceva

                 Sociāla darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

          kristine.kudrjavceva@zilupe.lv

            65707314

Zemes dienests

Marija Meikšāne

Zemes ierīkotājs

marija.meiksane@zilupe.lv

65707317

Datorsistēmas

Aivars Dembovskis

Datortīklu un datorsistēmu administrators

aivars@zilupe.lv

aivars.dembovskis@zilupe.lv

65707317

22028328

Pasienes pagasta pārvalde

Skaidrīte Marčenoka

Pārvaldes vadītāja

pasiene@zilupe.lv

65729925

Lauderu pagasta pārvalde

Ludmila Matvejenko

Pārvaldes vadītāja

lauderi@zilupe.lv

65729677