Komisijas

 

Administratīvā komisija                                                                Nolikums

      Leonīds OSIPOVS

      Taisa SEMJONOVA

      Aina AGAKI

      Jurijs LIVDĀNS (sekretārs)

Iepirkumu komisija                                                                         Nolikums

      Vitālijs VAĻDENS

      Jana BONDARENKO

      Ņina LAZAREVA

      Valērijs FITISOVS

Dzīvokļu komisija                                                                              Nolikums

      Jeļena VOITKEVIČA

      Larisa AĻBREHTE

      Valērijs FITISOVS

Privatizācijas komisija                                                                  Nolikums

      Biruta ČEBOTARE

      Vija KUDRJAŠOVA

        Alla ČEKSTERE

Īpašuma atsavināšanas komisija                                              Nolikums

      Vitālijs VAĻDENS

      Jana BONDARENKO

      Ņina LAZAREVA

      Vilhelms KUŠNERS

Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija                       Nolikums

      Jana BONDARENKO

        Skaidrīte MARČENOKA

      Vija KUDRJAŠOVA

 

       Vēlēšanu komisija

Komisija darbojas pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu iecirkņa komisijām" 5. pantu.

      Jeļena VOITKEVIČA

      Saule JAKUŠENOKA

      Valērijs FITISOVS

      Aivars DEMBOVSKIS

      Sandra LUCKANE

      Valda JURČENOKA

      Kristīne KUDRJAVCEVA

 

Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

 

     Aina BORSUKA

Nikolajs JEFIMOVS

Leonīds OSIPOVS

Biruta ČEBOTARE

Valērijs FITISOVS

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisija

Vitālijs VAĻDENS

Aina BORSUKA

Skaidrīte MARČENOKA

Vija KUDRJAŠOVA