Komisijas

 

Administratīvā komisija                                                                Nolikums

      Voldemārs ĻUBIMOVS

      Olga PUNCULE

      Vija APELE

      Kristīne KUDRJAVCEVA (sekretāre)

Iepirkumu komisija                                                                         Nolikums

      Vitālijs VAĻDENS

      Jana BONDARENKO

      Marita ZAICEVA

      Jeļena VOITKEVIČA (sekretāre)

Dzīvokļu komisija                                                                              Nolikums

      Jeļena VOITKEVIČA

      Larisa AĻBREHTE

      Elvīra SILOVA

Privatizācijas komisija                                                                  Nolikums

      Iveta MEIKŠĀNE

      Ludmila MATVEJENKO

        Gunārs SMUĻKO

Īpašuma atsavināšanas komisija                                              Nolikums

      Vitālijs VAĻDENS

      Jana BONDARENKO

      Ņina LAZAREVA

      Iveta MARČENOKA (sekretāre)

Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija                       Nolikums

      Jana BONDARENKO

        Skaidrīte MARČENOKA

      Ludmila MATVEJENKO

      Ausma JAROŠA (sekretāre)

 

       Vēlēšanu komisija

Komisija darbojas pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu iecirkņa komisijām" 5. pantu.

      Jeļena VOITKEVIČA

      Saule JAKUŠENOKA

      Jeļena SAULE

      Aivars DEMBOVSKIS

      Sandra LUCKANE

      Valda JURČENOKA

      Kristīne KUDRJAVCEVA

 

Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

                                                                                                                                         Nolikums

     Aina BORSUKA

Taisa SEMJONOVA

Marita ZAICEVA

Jeļena VOITKEVIČA (sekretāre)

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisija 

                                                                                                                                Nolikums

Vitālijs VAĻDENS

Skaidrīte MARČENOKA

Ludmila MATVEJENKO

Aina BORSUKA

Biruta ČEBOTARE

Skaidrīte MARČENOKA (sekretāre)

Medību koordinācijas komisija                                         Nolikums    

Vitālijs VAĻDENS

Gunārs SMUĻKO

Taisa SEMJONOVA

Ivans LURINS

     Igors LEVČENKO

Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā                                          Nolikums

Jeļena IVAŅENOKA

Olga KLOVANE

Ņikita KONDRAŠOVS

Aina AGAKI

Svetlana KUZMIKA