Iedzīvotāju ievērībai

 

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 8 “Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” 3.punktuNamīpašumu, zemes gabalu, pagalmu un piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana” aicina:

Namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem- pilnvarniekiem, lietotājiem, nomniekiem un dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām savos objektos un tiem piegulošajās teritorijās nodrošināt: piegulošo teritoriju, zālienu (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju sakopšanu, kā arī regulāru zāliena pļaušanu.

Par noteikumos minēto prasību neievērošanu (Noteikumu 4.1.punkts) atbildīgajām personām tiek uzlikts administratīvais sods:

4.1.1. fiziskām personām no EUR 7,11 līdz EUR 350,00;

4.1.2. juridiskām personām no EUR 71,14 līdz EUR 1400,00. ”

 
 
 

 

 
 
 

Informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

 

Pasienes pagasta iedzīvotāju ievērībai!

 2011.gada 25.jūlijā ir veiktas atkārtotas ūdens analīzes Pasienes ciemā. Konstatēta neatbilstība duļķainības rādītājs – 9.81 NTU, amonija jonu saturs – 1.4 mg/l.

            PVO vadlīnijas nosaka , ka amonija jonam dzeramajā ūdenī nav tiešas ietekmes uz patērētāju veselību tādās koncentrācijās kādas ir sagaidāmas dzeramajā ūdenī. PVO nav noteikusi pieļaujamo jonu koncentrāciju dzeramajā ūdenī saistībā ar iedarbību uz cilvēka veselību, bet ir noteikta smakas sliekšņa koncentrācija amonija jonu saturam dzeramajā ūden’ 1,5mg/l, kuru pārsniedzot izmainās dzeramā ūdens organoleptiskās īpašības.

 Pārvaldes vadītāja S.Marčenoka

01.08.2011.

 
 
 

 

Pasienes pagasta iedzīvotāju ievērībai!

2011.gada 03.jūnijā ir veiktas ūdens analīzes Pasienes ciemā. Konstatēta neatbilstība dzelzs jonu saturā – 2.22mg/l; duļķainības rādītājs – 14.2 NTU, amonija jonu saturs – 1.31 mg/l., smarža –ievērojama.  

            Plānotie pasākumi:   8.06.2011.; 11.06.2011. ūdenstorņa skalošanas un dezinfekcijas darbi.

            Atkārtotu analīzi ņemsim 18.07.2011

Pārvaldes vadītāja S.Marčenoka

05.06.2011.

 
 
 

 

Pasienes ciema iedzīvotāju ievērībai!

            2010.gada 12.jūlijā ir veiktas ūdens analīzes Pasienes ciemā. Konstatēta neztbilstība dzelzs jonu saturā – 0.054mg/l; duļķainības rādītājs – 1,64 NTU, amonija jonu saturs – 0,60 mg/l. 

            Pasienes pagasta pārvalde 12.10.2010.griezās Veselības ministrijā ar lūgumu noteikt pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības.

            Veselības Ministrija 12.10.2010. saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta 6.daļu un noteikumu 19.3punktu  nosaka uz trīs gadiem Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienes iemā pa ūdens apgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim:

Īpašo normu:

  • Amonija jonu saturam – 1,2mg/l

Atkārtoto īpašo normu:

  • Dzelzs jonu saturam 1,1mg/l
  • Duļķainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstinātu dzelzs saturu.

Pārvaldes vadītāja S.Marčenoka

20.10.2010.