Iedzīvotāju ievērībai

 

 
 
 

Informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

 

Pasienes pagasta iedzīvotāju ievērībai!

 2011.gada 25.jūlijā ir veiktas atkārtotas ūdens analīzes Pasienes ciemā. Konstatēta neatbilstība duļķainības rādītājs – 9.81 NTU, amonija jonu saturs – 1.4 mg/l.

            PVO vadlīnijas nosaka , ka amonija jonam dzeramajā ūdenī nav tiešas ietekmes uz patērētāju veselību tādās koncentrācijās kādas ir sagaidāmas dzeramajā ūdenī. PVO nav noteikusi pieļaujamo jonu koncentrāciju dzeramajā ūdenī saistībā ar iedarbību uz cilvēka veselību, bet ir noteikta smakas sliekšņa koncentrācija amonija jonu saturam dzeramajā ūden’ 1,5mg/l, kuru pārsniedzot izmainās dzeramā ūdens organoleptiskās īpašības.

 Pārvaldes vadītāja S.Marčenoka

01.08.2011.

 
 
 

 

Pasienes pagasta iedzīvotāju ievērībai!

2011.gada 03.jūnijā ir veiktas ūdens analīzes Pasienes ciemā. Konstatēta neatbilstība dzelzs jonu saturā – 2.22mg/l; duļķainības rādītājs – 14.2 NTU, amonija jonu saturs – 1.31 mg/l., smarža –ievērojama.  

            Plānotie pasākumi:   8.06.2011.; 11.06.2011. ūdenstorņa skalošanas un dezinfekcijas darbi.

            Atkārtotu analīzi ņemsim 18.07.2011

Pārvaldes vadītāja S.Marčenoka

05.06.2011.

 
 
 

 

Pasienes ciema iedzīvotāju ievērībai!

            2010.gada 12.jūlijā ir veiktas ūdens analīzes Pasienes ciemā. Konstatēta neztbilstība dzelzs jonu saturā – 0.054mg/l; duļķainības rādītājs – 1,64 NTU, amonija jonu saturs – 0,60 mg/l. 

            Pasienes pagasta pārvalde 12.10.2010.griezās Veselības ministrijā ar lūgumu noteikt pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības.

            Veselības Ministrija 12.10.2010. saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta 6.daļu un noteikumu 19.3punktu  nosaka uz trīs gadiem Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienes iemā pa ūdens apgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim:

Īpašo normu:

  • Amonija jonu saturam – 1,2mg/l

Atkārtoto īpašo normu:

  • Dzelzs jonu saturam 1,1mg/l
  • Duļķainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstinātu dzelzs saturu.

Pārvaldes vadītāja S.Marčenoka

20.10.2010.