Komitejas

 

Finanšu pastāvīgā komiteja:

Oļegs AGAFONOVS

Vitālijs VAĻDENS

Sergejs FENČENKO

Alla ČEKSTERE

Gunārs SMUĻKO

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja:

Anna PELIČEVA

Leonīds OSIPOVS

Taisa SEMJONOVA

Alla ČEKSTERE

Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteja:

Vitālijs VAĻDENS

Nikolajs JEFIMOVS

Gunārs SMUĻKO