Komitejas

 

Finanšu pastāvīgā komiteja:

Oļegs AGAFONOVS

Vitālijs VAĻDENS

Sergejs FENČENKO

Svetlana VOITKEVIČA

Gunārs SMUĻKO

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja:

Anna PELIČEVA

Taisa SEMJONOVA

Olga PUNCULE

Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteja:

Vitālijs VAĻDENS

Niks MURAŠOVS

Gunārs SMUĻKO