Paskaidrojuma raksts par 2012.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu