Amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums