Aktivitātes izglītības iestādēs no 2011.gada 10. – 14.oktobrim

UNESCO nedēļa Latvijā

Aktivitātes izglītības iestādēs no 2011.gada 10. – 14.oktobrim

 

Datums

Pasākums

Apraksts

Pasākumi un aktivitātes UNESCO nedēļā

10.10.

Radošo darbu “Mana Kuldīga, mans novads” izstādes atklāšana Kuldīgā

UNESCO  nedēļas laikā tiks izstādīti bērnu radoši veidotie darbi – kā veltījums 20.gadadienai, kopš Latvija pievienojās UNESCO.

10.10.

UNESCO nedēļā Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolā – aktivitāte „UNESCO pieskārieni Latvijai”

Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolā

10.oktobrī sociālo zinību stundās audzēkņi tiks informēti par UNESCO, īstenojot aktivitāti "UNESCO pieskārieni Latvijai".

 

 

11.10.

UNESCO veltītas aktivitātes Suntažu vidusskolā

Suntažu vidusskolas audzinātāji UNESCO nedēļā plāno organizēt mācību stundas 5. - 12. klasēm, izmantojot informatīvi izglītojošo, UNESCO LNK sagatavoto materiālu "UNESCO pieskārieni Latvijai".

12.10.

Auces vidusskolas skolēniem diskusija par kultūras mantojumu

Auces vidusskolā UNESCO nedēļā, 12.oktobrī tiek plānota diskusija par UNESCO pasaules kultūras mantojuma nozīmi šodien un nākotnē.

12.10.

Jaunatnes forums Iecavā un konkursa ”Pieskaries Latvijas mantojumam” noslēgums

Iecavā no plkst. 15:00 – 18:00 notiks Jaunatnes forums, kurā tiks diskutēts par UNESCO un UNESCO darbību Latvijā. Foruma laikā tiks apbalvoti labākie konkursa ”Pieskaries Latvijas mantojumam” darbu autori.

12.10.

UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu konference „Asociēto skolu projekta labās prakses piemēri” un

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme

 

Konferenci rīko UNESCO LNK

Konferences viesi tiks iepazīstināti ar UNESCO Asociēto skolu projektu un tā darbību ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros izstrādājot un realizējot projektus. Skolas piedāvās labās prakses piemērus, aicinot ikvienu iesaistīties diskusijā, kā īstenot ilgtspējīgās attīstības principus izglītībā. Konferences ietvaros notiks arī Konsultatīvās Padomes „Izglītība visiem” sanāksme, kurā tiks diskutēts par ieteicamajiem darbības virzieniem skolu ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībās un izvērtēts UNESCO LNK ekspertu grupas sagatavotais materiāls: ”Pašu skolas pašu valdībā” Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmi vadīs tās priekšsēdētājs Rolands Broks.

Konference notiks viesnīcā „Maritim hotel”, Rīgā, Slokas ielā 1.

12.10.

UNESCO nedēļā Zaķumuižas pamatskolā viesosies ZBR un DAP darbinieki

Zaķumuižas pamatskolā viesosies Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta (UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” īstenotājs Latvijā) un Dabas pārvaldes darbinieki, lai iepazīstinātu skolēnus ar savas darbības virzieniem un praktiski parādītu upes pētīšanas metodes.

 

13.10.

Auces vidusskolas skolēniem organizēta ekskursija uz Rīgu

Pievēršot īpašu vērību Latvijas un pasaules mantojumam, 13.oktobrī 8.klašu skolēni dosies ekskursijā uz Rīgu, lai klātienē iepazītos ar Vecrīgu kā UNESCO pasaules mantojuma daļu.

 

13.10.

Grobiņas pamatskolā tikšanās ar muzejspeciālistu

UNESCO nedēļā Sadarbībā ar Grobiņas novada domi Grobiņas pamatskolas vecāko klašu skolēniem tiks organizēta tikšanās ar muzejspeciālistu no Liepājas muzeja.

 

13.10.

Izstādes “Mana Kuldīga, mans novads” laureātu apbalvošana Kuldīgā

Plkst. 14:00 Kuldīgas radošo darbu “Mana Kuldīga, mans novads” izstādes laureātu darbu apbalvošana.

13.10.

Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā UNESCO nedēļas ietvaros tiks organizēta diskusija

UNESCO nedēļas ietvaros Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā tiks rīkota diskusiju pēcpusdiena

„Latvijas vēstures grieži 19. un 20. gadsimtā – divi nacionālās atmodas periodi un UNESCO programma „Pasaules atmiņa””.

14.10.

Krustpils pamatskolā diskusija par UNESCO

Atzīmējot Latvijas pievienošanos UNESCO, 8.-9. klasēs 14.oktobrī  tiks rīkota pārruna- diskusija par UNESCO darbību un nozīmi, diskusiju organizēs vēstures un sociālo zinību skolotāji.

 

14.10.

Konference "Latviešu valoda šodien un tās nākotnes perspektīvas", privātajā vidusskolā "Patnis", Rīgā, Gregora ielā 13a

Tā kā Latviešu valoda ir viena no vērtībām, kuras saglabāšanā UNESCO LNK ir devis savu pienesumu, arī aktīvi atbalstot Eiropas valodu nedēļu, šī gada 14.oktobrī no plkst.12.00 līdz 13.00 privātās vidusskolas "Patnis" 12. klases skolēniem latviešu valodas stundu un UNESCO nedēļas ietvaros tiks organizēta konference "Latviešu valoda šodien un tās nākotnes perspektīvas", aicinot tajā piedalīties gan skolas vecāko klašu skolēnus, gan skolotājus.

14.10.

Rīgas Osvalda vidusskolas skolēniem ekskursija pa Rīgas vēsturisko centru

UNESCO nedēļas ietvaros Rīgas Osvalda vidusskolas skolēniem tiks organizēta ekskursija pa Rīgas vēsturisko centru, lai iepazītu un izceltu Latvijas un pasaules mantojuma vērtību.

14.10.

Rucavas pamatskolā pasākums par kultūras mantojumu un vēsturisko Rucavas pamatskolas ēku

Rucavas pamatskolā, saistībā ar UNESCO nedēļu 14.oktobrī paredzēta pēcpusdiena "UNESCO pieskārieni Latvijai" ar tēmu "Rucavas pamatskolas ēka - 30-to gadu celtniecības arhitektūras piemineklis".
Paredzamās aktivitātes: 

-          1.-4.klašu skolēnu zīmējumu izstāde par skolu,

-          5.-7.klašu skolēnu konkurss par skolu un Latvijas UNESCO pieminekļiem,

-          8.-9.klašu skolēniem aktivitāte par UNESCO darbību Latvijā.

14.10.

UNESCO nedēļā Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolā tiks rīkoti pasākumi, informējot skolēnus par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē

Atzīmējot Latvijas pievienošanos UNESCO un noslēdzot UNESCO nedēļu, Zaķumuižas pamatskolā tiks rīkots pasākums 5.-9.klašu skolēniem, kurā klases prezentēs sagatavotu materiālu par vienu no UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā iekļautajiem objektiem. Piedalās skolas, ciemata bibliotēkas darbinieces un skolas folkloras kopa.

Aktivitātes UNESCO nedēļas laikā

10. – 14.10.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā ar UNESCO saistītas klases un alternatīvās mācību stundas

UNSCO nedēļā Daugavpils Valsts ģimnāzijā klases stundās tiks īstenota aktivitāte „UNESCO pieskārieni Latvijai”, un uzsverot Daugavpils dabas un kultūras mantojuma vērtību, kas tika nominēts UNESCO Nacionālajam pasaules kultūras un dabas mantojumam, alternatīvajā mācību stundā skolēni dosies uz Daugavpils cietoksni.

10. – 14.10.

Daugavpils skolās tematiskās klases stundas par UNESCO

UNESCO nedēļā tematiskās mācību stundas par UNESCO tiks īstenotas šādās mācību iestādēs:

·         Daugavpils Krievu vidusskolas – licejā,

·         Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā,

·         Daugavpils 12.vidusskolā,

·         Daugavpils 13.vidusskolā,

·         Daugavpils 16.vidusskolā,

·         Daugavpils 17.vidusskolā,

·         Daugavpils Vienības pamatskolā,

·         Daugavpils Logopēdiskajā internatpamatskola – attīstības centrā.

10. – 14.10.

Daugavpils 3.vidusskolā rīkos izstādi un klases stundas, lai informētu skolēnus par UNESCO

No 10.-14. oktobrim Daugavpils 3.vidusskolas skolotāji 1.-5.klašu audzēkņus klases stundā informēs par UNESCO, 9.-12.klasēs īstenos aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai” un 6.-8.klašu audzēkņiem rīkos  izstādi „Latvija un UNESCO”.

10. – 14.10.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā mācību stundās skolēnus informēs par UNESCO

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas audzēkņiem Latvijas vēstures stundās tiks īstenota aktivitāte “UNESCO pieskārieni Latvijai”, 10.-12. klasēm vēstures stundās tiks diskutēts par “UNESCO kultūras mantojumu”, un klases stundās – tiks diskutēts par tēmu “UNESCO. Kas tas ir? Dabas mantojums”.

10. – 14.10.

Daugavpils 10.vidusskolā daudzveidīgas mācību aktivitātes, veltītas UNESCO un UNESCO nedēļai Latvijā

UNESCO nedēļa Daugavpils 10.vidusskolā tiks uzsākta ar skolotāju metodisko sanāksmi „Par UNESCO nedēļu”. Jau no 5. oktobra tiks rīkota izstāde  „UNESCO pieskārieni Latvijai” un par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē tiks diskutēts tādās mācību stundās kā Latvijas un pasaules vēsturē, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, latviešu valodā un angļu valodā. Mācību stundās tiks īstenota aktivitāte „UNESCO pieskārieni Latvijai”, kā arī stāstīts un diskutēts par tādām tēmām kā „Brīvprātīgo darbs Eiropā” (tikšanās ar studentiem no Spānijas) un „Mūsu izglītība Eiropas tirgū” (tikšanās ar Saules skolas audzēkņiem).

 

UNESCO nedēļas iegūtās pieredzes un rezultāti tiks apkopoti skolas avīzē „Kompromiss”.

 

10. – 14.10.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā daudzveidīgi UNESCO vērtībām velīti pasākumi

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā audzēkņiem vēstures stundās tiks diskutēts par tēmu „Unikālo tradīciju saglabāšana”, vēstures –mākslas darbnīcā tiks pētīta UNESCO darbība Polijā.

UNESCO nedēļas ietvaros tiks demonstrēta videofilma „Kas ir Pasaules kultūras un dabas mantojums”, pēc kuras tiks rīkota arī diskusija. Ģeogrāfijas stundās tiks runāts par redzamākajiem Latvijas devumiem UNESCO. Paralēli tam, mācību stundās UNESCO nedēļas laikā tiks īstenota aktivitāte „UNESCO pieskārieni Latvijai”, kā arī organizēta izstāde „UNESCO darbība Polijā”.

10. – 14.10.

Daugavpils 11.pamatskolā aktivitātes UNESCO tēmai, kā arī UNESCO LNK ASP konferences apmeklējums 12. oktobrī, Rīgā

Daugavpils 11.pamatskola īsteno UNESCO LNK sagatavoto aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai”, kā arī pārstāvēs skolu UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolu konferencē „Asociēto skolu projekta labās prakses piemēri” 12. oktobrī, Rīgā

10. – 14.10.

Daugavpils Saskaņas pamatskolā UNESCO nedēļas tēma „Latvijas kultūras mantojums”

UNESCO nedēļā Daugavpils Saskaņas pamatskolas vizuālās mākslas fakultatīva dalībnieki pievērsīs īpašu uzmanību Latvijas kultūras mantojumam.

10. – 14.10.

UNESCO 20.gadadienai Latvijā veltīti pasākumi un aktivitātes Grobiņas pamatskolā

UNESCO nedēļas laikā Grobiņas pamatskolā tiks organizētas šādas aktivitātes un pasākumi:

1)UNESCO prezentācijas – 5. – 9.klasēm (sk. Kalniņa, sk. Stalta),

2) 6.klasēm – vēsturiskā mantojuma izstādes apmeklējums Grobiņas novada domē (S.Kalniņa, H. Poprockis),

3) 7., 8.klasēm – grupu darbs (izmantojot UNESCO LNK sagatavoto informatīvi izglītojošo aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai”, S. Kalniņa),

4) 5.klasēm – multfilmu „Patrimonito piedzīvojumi un vispasaules mantojums” noskatīšanās (S. Kalniņa),

5) 9.klasēm – aktivitāte „Pasaules dabas un kultūras mantojums jauniešu rokās” (Grobiņas arheoloģiskā ansambļa apmeklējums un darba lapu izmantošana - M. Stalta).

10. – 14.10.

 

 

 

 

UNESCO 20. gadadienai veltītas aktivitātes Iecavas skolās un rodošo darbu konkursa  ”Pieskaries Latvijas mantojumam” izstāde Iecavas novada kultūras namā

 

Visas UNESCO nedēļas laikā, Iecavas skolotāji 5.-9. klašu skolēniem rīkos plakātu konkursu ”Pieskaries Latvijas mantojumam” – skolēnu uzdevums uz A3 formāta lapas jebkurā mākslas tehnikā attēlot Latvijas mantojumu, ko ietekmējusi UNESCO darbība; klases un ģeogrāfijas stundās skolēni tiks informēti par UNESCO darbības jomām Latvijā.

Iecavas vidusskola UNESCO nedēļas atzīmēšanā plāno piedalīties ar šādām aktivitātēm: 
1.Sociālo zinību stundās grupu darbā izveidot prezentāciju par UNESCO,
2.Piedalīties Iecavas novada konkursā "Pieskaries Latvijas mantojumam",
3.Piedalīties Iecavas jauniešu forumā, kur būs lekcija par UNESCO.

10. – 14.10.

Jēkabpils vakara vidusskolā UNESCO tēmai tiks veltītas dažādas mācību stundas

UNESCO nedēļas laikā Jēkabpils vakara vidusskolā ģeogrāfijas, ekonomikas, sociālo zinību un klases stundās tiks īstenota UNESCO LNK sagatavotā aktivitāte „UNESCO pieskārieni Latvijai”.

10. – 14.10.

UNESCO nedēļā pasākumi Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, sadarbībā ar Jēkabpils Tūrisma centru

 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notiks pasākums  ,,Valodu diena '', kuru organizē vācu valodas skolotāju  metodiskā apvienība. Tas būs konkurss pilsētas vidusskolu 10.-12.klašu komandām. UNESCO nedēļā UNESCO tiks veltītas arī ģeogrāfijas un sociālo zinību stundas, kurās skolotājas interaktīvi novadīs aktivitāti "UNESCO pieskāriens Latvijai".

UNESCO nedēļas ietvaros Jēkabpils Tūrisma centrs sagatavos prezentāciju ,,Strūves parka ģeodēziskais loks’’, kuru demonstrēs interaktīvajās stundās Jēkabpils Valsts ģimnāzijā

10. – 14.10.

.   

Jēkabpils pamatskolā tematiskās mācību stundas par UNESCO

Jēkabpils pamatskolā UNESCO nedēļā klases stundās un dažādos mācību priekšmetos tiks integrēti jautājumi par:
- dažādām kultūrām,
- kvalitatīvas izglītības nozīmīgumu, kas nodrošina ikvienam iespējas sevis realizēšanai.

 

10. – 14.10.

UNESCO tēmai veltītas mācību stundas Krustpils pamatskolā

Krustpils pamatskolā UNESCO nedēļas laikā 5.-7. klasēs klases audzinātāju stundās notiks

pārrunas par UNESCO darbību, izmantojot UNESCO LNK sagatavoto materiālus.

 

10. – 14.10.

Aktivitātes Kuldīgas novada skolās

 

 

UNESCO LNK sagatavotie materiāli tiks demonstrēti un izmantoti pamatskolās (galvenokārt 6.-8.klasēs) un Kuldīgas novada vidusskolās norisināsies lekcija “Kuldīgas vecpilsētas vērtība pasaules mantojuma kontekstā”. Aktivitātes notiks visas nedēļas garumā un aptvers gandrīz visu Kuldīgas novadu (pašvaldību vizītes skolās un bibliotēkās).

10. – 14.10.

Lazdonas pamatskolā – aktivitāte „UNESCO pieskārieni Latvijā”

(Madonas novads)

 

Lazdonas pamatskolā 12.oktobrī UNESCO nedēļas ietvaros tiks rīkota informatīvi izglītojoša aktivitāte „UNESCO pieskārieni Latvijā”

 

10. – 14.10.

Limbažu 1. vidusskola iesaistās UNESCO nedēļā

Limbažu 1. vidusskolā 7.-9.kl. sociālās zinības stundā tiek plānots novadīt izglītojošo aktivitāti "UNESCO pieskārieni Latvijai", 10.-12.kl. kultūrvēstures stundās skolēni iepazīsies ar kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, kas ietverti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, 7.-9.kl. un 10.-12.kl. tiek plānota saruna ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktoru Andri Urtānu par Latvijas devumu un guvumu no UNESCO - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu.

10. – 14.10.

Limbažu 3. vidusskolā tiks organizētas mācību stundas, lai iepazītos ar UNESCO un UNESCO LNK darbību Latvijā

UNESCO nedēļas laikā Limbažu 3. vidusskolā tiks organizētas mācību stundas, kurās tiks īstenota aktivitāte  "UNESCO pieskārieni Latvijai” un notiks vairākas mācību stundas, kurās vidusskolēni tuvāk iepazīsies ar UNESCO un UNESCO LNK darbību Latvijā.

10. – 14.10.

Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskolā ģeogrāfijas stundas par UNESCO iesaistītajām teritorijām, pilsētām, ciematiem un objektiem Latvijā

Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskolā UNESCO nedēļas laikā  ģeogrāfijas stundu ietvaros

7.-9.klasei tiks izmantots UNESCO LNK sagatavotais mācību materiāls „UNESCO pieskārieni Latvijai”. Ģeogrāfijas stundas notiks 10., 13., un 14. oktobrī.

10. – 14.10.

Mālpils vidusskola

Mālpils vidusskolā sociālo zinību un vēstures skolotāji audzēkņiem vadīs tematiskas mācību stundas par UNESCO.

10. – 14.10.

Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolā UNESCO tēmai veltītas mācību stundas

Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolā  5. - 10. klasēs sociālo zinību un politikas un tiesību mācību stundās, izmantojot UNESCO LNK sagatavotos materiālus, skolēni tiks informēti par UNESCO Latvijā un pasaulē.

10. – 14.10.

Diskusija un klases stundas Ogres Valsts ģimnāzijā

Ogres Valsts ģimnāzijā UNESCO nedēļas laikā tiks rīkotas klases stundas, kurās skolotāji, izmantojot atsūtītos UNESCO LNK sagatavotos materiālus, veidos diskusijas ar skolēniem par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē.

10. – 14.10.

Remtes pamatskolā tiks organizētas vairākas aktivitātes veltītas UNESCO

UNESCO nedēļā Remtes pamatskolā  5.-9. klašu skolēniem tiks rīkots zīmējumu konkurss ”Pieskaries Latvijas mantojumam”. 7.-9.klašu skolēni ģeogrāfijas stundās tiks informēti par UNESCO darbības jomām Latvijā un 5.-6.klasēs sociālo zinību stundā tiks īstenota aktivitāte "UNESCO pieskārieni Latvijai".

10. – 14.10.

Kultūras vērtību izcelšanai un UNESCO tēmām veltītas aktivitātes Rīgas 49.vidusskolā

Rīgas 49.vidusskolas audzinātāji visas UNESCO nedēļas laikā mācību stundās skolēnus aktīvi rosinās diskutēt par kultūras vērtībām un kultūras mantojumu, kā arī, izmantojot UNESCO LNK sagatavotos materiālus „UNESCO Latvijā un pasaulē” un „UNESCO pieskārieni Latvijai”, rosinās skolēnus uzzināt par UNESCO darbības jomām Latvijā un pasaulē.

10. – 14.10.

Rīgas Osvalda vidusskolā

UNESCO nedēļas ietvaros Rīgas Osvalda vidusskolā tiks vadītas mācību stundas, kurās tiks izceltas Latvijas vērtības UNESCO.

10. – 14.10.

Rīgas 47.vidusskolā mācību stundās skolēni tiks informēti par UNESCO

Rīgas 47.vidusskolas 10.a klase piedalīsies UNESCO nedēļas atzīmēšanā ar UNESCO LNK piedāvāto materiālu – „UNESCO pieskārieni Latvijai” un prezentāciju „UNESCO Latvijā un pasaulē” - izmantošanu klases stundās.

10. – 14.10.

Salaspils 1. vidusskolā skolēni izvērtēs UNESCO lomu un ieguldījumu Latvijā

Salaspils 1. vidusskolas interešu grupas PUM (Pasaule un Mēs) dalībnieki - ģeogrāfijas skolotājas vadībā - novadīs nodarbības deviņām klašu grupām. Skolēni no 7. -10. klasei iepazīsies ar UNESCO darbības jomām, izvērtēs UNESCO lomu un ieguldījumu Latvijā.

Izmantojot UNESCO LNK piedāvātos aktivitāšu materiālus, tiks veidota PowerPoint prezentācija par dabas un kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī sagatavoti erudīcijas jautājumi 10. klasei.

 

10. – 14.10.

UNESCO veltītas klases stundas Sikšņu pamatskolā (Apes novadā)

UNESCO nedēļas laikā Sikšņu pamatskolā notiks klases stundas, kur katrai klasei tiks izdalīti UNESCO LNK sagatavotie materiāli:

1.,2. klase – Nemateriālais kultūras mantojums,

3.,4. klase – „Stāstu bibliotēkas”,

5.,6. klase – Pasaules kultūras un dabas mantojums,

7.,8. klase – UNESCO Asociēto projektu skolu projekts,

9. klase -  „Pasaules atmiņa”, „Cilvēks un biosfēra”.

 

Piektdien, 14.oktobrī šie darbi tiks prezentēti citu klašu skolēniem, lai kopīgi novērtētu UNESCO plašo darbības spektru.

10. – 14.10.

Stalbes vidusskolā – aktivitāte "UNESCO pieskārieni Latvijai"

UNESCO nedēļas ietvaros Stalbes vidusskolā tiks īstenota aktivitāte "UNESCO pieskārieni Latvijai".

 

10. – 14.10.

Vecumnieku vidusskolā UNESCO tēmai veltītas aktivitātes ģeogrāfijas stundās

Vecumnieku vidusskola iesaistīsies UNESCO nedēļā, organizējot ģeogrāfijas stundas 10.-11. klašu skolēniem, izmantojot UNESCO LNK sagatavoto aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai”.

 

10. – 14.10.

Ventspils 2.vidusskolā UNESCO veltīti pasākumi

Ventspils 2.vidusskolā UNESCO nedēļas laikā tiek plānoti šādi pasākumi:

1. Informatīvi izglītojošs pasākums 5.-9.kl. skolēniem "UNESCO pieskārieni Latvijai" (vēstures un sociālo zinību stundās),

 

2. Informatīvi izglītojošs pasākums 1.-4.kl. skolēniem "iepazīsti UNESCO darbu Latvijā" (klases audzināšanas stundās)

 

3. Skolēnu pašpārvalde noformēs informatīvu stendu par UNESCO.

10. – 14.10.

Ventspils 1.pamatskolā UNESCO veltītas mācību stundas

Ventspils 1.pamatskolā UNESCO nedēļā skolēni tiks informēti par UNESCO, mācību stundās veicot šādas aktivitātes:

-          7.-9.klasei ģeogrāfijas stundā notiek aktivitāte ”UNESCO  pieskārieni Latvijai”,

-          1.-6.klasei klases stundās stāstījums par redzamākajiem Latvijas devumiem UNESCO (Dziesmu un deju svētku tradīciju un Dainu skapis, suitu novads utt.).

 

10. – 14.10.

Ventspils 3. vidusskolā – aktivitāte „UNESKO pieskārieni Latvijai”

 

UNESCO nedēļā Ventspils 3. vidusskolā tiks īstenota aktivitāte „UNESKO pieskārieni Latvijai”.

10. – 14.10.

 

Vērgales pamatskolā UNESCO veltītas aktivitātes (Pāvilostas novads)

Vērgales pamatskolā UNESCO nedēļā tiks rīkotas UNESCO veltītas

10. – 14.10.

Zilupes vidusskolā UNESCO veltītas ģeogrāfijas stundas

UNESCO nedēļā Zilupes vidusskolā UNESCO tēmai tiks veltītas ģeogrāfijas stundas 10. un 11.klasē. Stundu laikā tiks izmantoti informatīvi izglītojošie materiāli aktivitātei "UNESCO pieskārieni Latvijai", kā arī audzēkņu sagatavotās prezentācijas