Aktualitātes

 

Rēzeknes novada pašvaldība aicina amatniekus, mājražotājus un pārtikas tirgotājus pieteikties tirdzniecībai pasākumā „Rēzeknes novada dienas - 2011”.

Rēzeknes novada dienu ietvaros tirdzniecības vietas tiek piedāvātas trīs pasākumos:

 

1)            Lauku dienā, kas notiks šī gada 14.jūlijā (no plkst.10.00 līdz 16.00) Latgales      lauksaimniecības zinātnes centra izmēģinājumu lauciņos Viļānu pagastā (autoceļa Viļāni-   Rēzekne trešajā kilometrā) – plānotais apmeklētāju skaits ir 500

2)            Jaunatnes dienā, kas notiks šī gada 15.jūlijā (no plkst.15.00 līdz 02.00) Ančupānu          kartodroma teritorijā Vērēmu pagastā – plānotais apmeklētāju skaits ir 5000

3)            Noslēguma pasākumā, kas notiks šī gada 16.jūlijā (no plkst. 12.00 līdz 05.00)   Ančupānu         kartodroma teritorijā Vērēmu pagastā – plānotais apmeklētāju skaits ir 8000

Tirdzniecības nosacījumi Lauku dienā:

-       dalība: bezmaksas

Tirdzniecības nosacījumi Jaunatnes dienā un Noslēguma pasākumā:

-       Rēzeknes novada amatnieku un mājražotāju dalība – bezmaksas,

-       Citu pašvaldību amatnieku un mājražotāju dalība - 5 Ls par dalību katrā pasākumā,

-       Zemnieku saimniecības, individuālie uzņēmēji un citi uzņēmumi, kas tirgo savu produkciju - 5 Ls par dalību katrā pasākumā,

-       Ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumi - 15 Ls par dalību katrā pasākumā

kritēriji ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumiem:

·         ēdienkarte

·         savs inventārs (nojumes, galdiņi, krēsli).

-       Alkohola tirdzniecība (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība) – 15 Ls par dalību katrā pasākumā

 

Tirgotājiem pašiem jāaprīko sava tirdzniecības vieta. Pārtikas produktu tirgotājiem jābūt reģistrētiem Pārtikas veterinārajā  dienestā.

Interesentiem, kuri vēlas tirgot savus ražojumus minētajos pasākumos, jāpiesakās Rēzeknes novada pašvaldībā pie Anitas   Bringules līdz 15.06.2011 zvanot pa tālruni: 646 07177 vai rakstot uz e-pastu: anita.bringule@rdc.lv; kā arī  iesniedzot uzņēmuma reģistrācijas apliecības/ individuālā komersanta apliecības kopiju un pieteikuma vēstuli, ar norādītu

1. uzņēmuma nosaukumu

2. sortimentu

3. kontakttālruni

4. vēlamo tirdzniecības platību

5. nepieciešamo elektrības pieslēguma jaudu

6. cilvēku skaitu, kas nodrošinās tirdzniecību

7. izmantojamo inventāru ( nojumes, treilerus u.tml.) - pievienojot inventāra foto.

 

Ja tirgotājiem  nepieciešams elektrības pieslēgums, papildus jānomaksā 5 LVL par katru pasākumu.

Rēzeknes novada pašvaldība patur tiesības atteikt dalību, ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no noteiktajiem kritērijiem.

Līdz 2011.gada 1.jūlijam tirgotājiem jānomaksā dalības maksa (maksājuma uzdevumā norādot konkrēto tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas datumu, veicot pārskaitījumu uz Rēzeknes novada pašvaldības kontu: Rēzeknes novada pašvaldība, Hipotēku un Zemes banka, Rēzeknes filiāle, N/k.: LV66LHZB4600170057001). Reģistrējoties uz tirdzniecības vietas laukumu, tirgotājam ir jāuzrāda bankas apstiprināts  dokuments par pakalpojuma sniegšanas apmaksu.

Reģistrēties uz tirdzniecības laukumiem varēs no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 12.jūlijam Rēzeknes novada pašvaldības 33.kabinetā.

             

 
 
 

 

Eiropas Savienības informācijas dienas reģionos „Tava iESpēja”

 29. aprīlī, piektdien, Zilupē ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu tiks rīkotas Eiropas Savienības (ES) informācijas dienas reģionos „Tava iESpēja”. Pasākuma mērķis ir informēt iedzīvotājus par iespējām, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā

Laikā no 15:00 līdz 18:00 visi Zilupes iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt pilsētas tirgus laukumu. Uzņēmēji varēs uzzināt par iespējām piesaistīt ES finansējumu un konsultēties par sava biznesa attīstību. Pieaugušajiem būs iespēja saņemt praktisku informāciju par darba un mūžizglītības iespējām ES. Jaunieši varēs ne vien uzzināt par iespējām, ko ES paver tiem izglītībā un brīvprātīgajā darbā, bet arī skatīties videostāstus par citu jauniešu pieredzi. Visiem interesentiem būs iespēja piedalīties konkursā par gatavību dzīvei Eiropā.

Informācijas dienā piedalīsies konsultanti un sniegs informāciju no:

  • Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Europe Enterprise Network) – informējot par ES iespējām uzņēmējiem.
  • Latgales reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs – informējot par ES struktūrfondu saņemšanas iespējām uzņēmējiem;
  • Valsts Lauku tīkla – informējot par ES atbalstu lauku attīstības veicināšanas pasākumiem;
  • EURES (Nodarbinātības valsts aģentūras), informējot par darba iespējām, ko piedāvā ES;
  • Mūžizglītības programmām (Valsts izglītības attīstības aģentūras) – informējot par formālās izglītības programmām;
  • „Jaunatne darbībā” īstenotājiem – informējot par neformālās izglītības iespējām;
  • Eiropas Savienības mājas, informējot par ES lietām vispārīgi, par izglītības un nodarbinātības iespējām.

Laikā no 14:00 līdz 16:00 visi Zilupes skolēni ir aicināti uz Eiropas vēstures stundu, kas notiks Zilupes vidusskolā, Skolas ielā 1. Šīs unikālās mācību stundas ietvaros būs iespēja noskatīties 2010. gada dokumentālo filma „Pretrunīgā vēsture” un diskutēt ar filmas autoru un vēstures pētnieku Uldi Neiburgu un ES lietu ekspertu Jāni Kapustānu par nozīmīgiem datumiem Latvijas un Eiropas vēsturē – 8. un 9. maiju. Diskusiju vadīs LTV žurnālists Ansis Bogustovs.

Par filmu „Pretrunīgā vēsture” kino kritiķe Ditas Rietuma:

Šī dokumentālā filma būtu jārāda latviešu un krievu skolās, mācot, ka versijas par Latvijas vēsturi ir tikpat atšķirīgas un emocionālas, cik triju filmas varoņu stāstītais un pārdzīvotais. Latvietis Kurts Grīnups, ebrejs Edvards Anderss un krievs Vitālijs Ļeonovs - cilvēki ar dramatiskiem, traģiskiem likteņiem un savu pozīciju pretrunīgajā Latvijas vēsturē. To filmas autoriem izdevies atklāt patiesi, vietumis emocionāli un bez liekvārdības.

Vairāk par filmu: http://www.diena.lv/lat/izklaide/filmas/filmu_arhivs/pretruniga-vesture

 Eiropas Savienības informācijas dienas reģionos notiek no 2011. gada 27. aprīļa līdz 6. martam desmit Latgales un Ziemeļvidzemes pilsētās: 27. aprīlī – Alūksnē un Balvos, 28. aprīlī – Viļakā un Kārsavā, 29. aprīlī – Ludzā un Zilupē, 5. maijā – Dagdā un Rēzeknē, 6. maijā – Daugavpilī un Krāslavā.

Pasākuma rīkošanai ir piesaistīts uzņēmums „Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils”. Kontaktinformācija: Inta Pēdiņa, inta.pedina@prstils.lv, tālr. 67282472