Pārvalde

 

Zilupes pilsētas pārvalde

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 13, Zilupē, LV-5751
tālrunis: 65707311    
e-pasts:   [email protected]