Novads

 

Iedzīvotāju skaits

 

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

Zilupes pilsēta

1787

1749

1723

1690

Lauderu pagasts

400

396

385

376

Zaļesjes pagasts

852

808

798

760

Pasienes pagasts

708

708

689

676

kopā:

3747

3661

3595

3502

 

 

Kopā zeme

 

Zilupes pilsēta

460,1133 ha

Lauderu pagasts

9100,1126 ha

Zaļesjes pagasts

10788,3251 ha

Pasienes pagasts

11925,2441 ha

kopā:

32273,7951 ha

Zilupes novada teritorijā atrodas

Pasienes pamatskola
Pasienes pirmskolas izglītības iestāde
Zilupes vidusskola
Zilupes arodvidusskola
Zilupes mūzikas un mākslas skola
Zilupes pirmskolas izglītības iestāde
Bērnu patversme Lauderos S/A „Bērnu oāze”
Zilupes, Pasienes, Lauderu, Zaļesjes bibliotēkas
Zilupes, Pasienes, Lauderu tautas nami
Divi feldšeru punkti