Novads

 

Iedzīvotāju skaits

Kopā zeme

 

Zilupes pilsēta

460,1133 ha

Lauderu pagasts

9100,1126 ha

Zaļesjes pagasts

10788,3251 ha

Pasienes pagasts

11925,2441 ha

kopā:

32273,7951 ha

Zilupes novada teritorijā atrodas

Zilupes vidusskola
Zilupes arodvidusskola
Zilupes mūzikas un mākslas skola
Zilupes pirmskolas izglītības iestāde
Zilupes, Pasienes, Lauderu, Zaļesjes bibliotēkas
Zilupes, Pasienes, Lauderu tautas nami
Divi feldšeru punkti