Vēsture

 

Zilupes vidusskola ir dibināta1900.g. 1912.gadā 28.janvārī Rozenovā (Zilupē) atklāta un iesvētīta Tautas izglītības ministrijas Rozenovas divklašu pamatskola. 

Pēc Pirmā Pasaules kara – 1920.g. novembrī Rozenovā (Zilupē) darbu sākusi Rozenovas latviešu pamatskola.

No 1944.gada eksistē kā vidusskola. Zilupes vidusskolā ir divas plūsmas un 21 klašu komplekts.