Trešdiena

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Matemātika

Matemātika

Mūzika

Mājturība un tehn.

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Angļu valoda

1.         

2.         

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Matemātika

Mājturība un tehn.

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

Krievu literatūra

Matemātika

2.         

3.         

Krievu valoda

Mājturība un tehn.

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Latvijas vēsture

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

3.         

4.         

Mūzika

Mājturība un tehn.

Vizuālā māksla

Krievu valoda

Latviešu literatūra

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

Fizika

4.         

5.         

Angļu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturība un tehn.

Angļu valoda

Ģeogrāfija

5.         

6.         

 Latviešu valoda

Angļu valoda

Krievu literatūra

Literatūra

Vizuālā māksla

Mājturība un tehn.

Matemātika

Latvijas vēsture

6.         

7.         

 

 

Klases stunda

Mūzika

 

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Mājturība un tehn.

7.         

8.         

 

 

Krievu valoda F

 

 

 

 

Mājturība un tehn.

8.         

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

Latviešu valoda F

 

 

 

 

0.

1.         

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

Bioloģija

Vizuālā māksla

Latvijas un pasaules vēsture

1.         

2.         

Matemātika

Angļu valoda

Angļu valoda

Literatūra

Krievu valoda

2.         

3.         

Angļu valoda

Bioloģija

Angļu valoda

Fizika

Literatūra

3.         

4.         

Bioloģija

Literatūra

Literatūra

Angļu valoda

Politika un tiesības

4.         

5.         

Vizuālā māksla

Latvijas vēsture

Krievu valoda

Matemātika

Angļu valoda

5.         

6.         

Latviešu literatūra

Ģeogrāfija

Fizika

Krievu valoda

Latviešu valoda IND

6.         

7.         

Krievu valoda

Mājturība un tehn.

Klases stunda

Angļu valoda

 

7.         

8.         

Krievu valoda F

Mājturība un tehn.

 

Klases stunda

 

8.         

9.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

1.

2.

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Matemātika

Matemātika

Mūzika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

2.

3.

Angļu valoda

Mūzika

Dabaszinības

Latviešu valoda

Ētika

Matemātika

Dabaszinības

Angļu valoda

3.

4.

Matemātika

Dabaszinības

Krievu valoda

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Dabaszinības

4.

5.

Krievu valoda F

Matemātika F

Mājturība un tehn.

Vizuālā māksla

Mājturība un tehn.

Mūzika

Vizuālā māksla

Mājturība un tehn.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

Mūzika

Matemātika F

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 Sastādīja: V.Apele