Pirmdiena

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

Mūzika

Matemātika

Pasaules vēsture

1.         

2.         

Sociālās zinības

Dabaszinības

Angļu valoda

Krievu valoda

Pasaules vēsture

Sociālās zinības

Matemātika

Latviešu valoda

2.         

3.         

Dabaszinības

Angļu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

Krievu valoda

Matemātika

Sports

Sports

3.         

4.         

Matemātika

Literatūra

Sociālās zinības

Dabaszinības

Informātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

4.         

5.         

Angļu valoda

Informātika

Sociālās zinības

Matemātika

Matemātika

Literatūra

Mājturība un tehn.

Matemātika

5.         

6.         

Latviešu valoda

Klases stunda

Informātika I

Sociālās zinības

Matemātika

Krievu valoda

Angļu valoda

Fizika

6.         

7.         

 

 

 

Informātika

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Mūzika

Sociālās zinības

7.         

8.         

 

 

 

 

 

Klases stunda

 

Klases stunda

8.         

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

 

 

 

 

 

0.

1.         

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Krievu valoda

Matemātika

Sports

1.         

2.         

Mājturība un tehn.

Literatūra

Fizika

Angļu valoda

Angļu valoda

2.         

3.         

Matemātika

Krievu valoda

Literatūra

Ķīmija

Latviešu valoda

3.         

4.         

Sports

Sports

Matemātika

Literatūra

Latvijas un pasaules vēsture

4.         

5.         

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Ģeogrāfija

Krievu valoda

5.         

6.         

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Sports

Sports

Klases stunda

6.         

7.         

Latviešu literatūra

 

Sports

Sports

Krievu val. IND

7.         

8.         

Angļu valoda F

 

 

 

8.         

9.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

1.

2.

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Mūzika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

2.

3.

Matemātika

Mūzika

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Dabaszinības

Matemātika

3.

4.

Dabaszinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

4.

5.

Krievu valoda F

Latviešu valoda F

Krievu valoda F

Latviešu valoda F

Matemātika F

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Dabaszinības

5.

6.

 

 

 

 

Angļu valoda F

 

Matemātika F

Mūzika

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 Sastādīja: V.Apele