Pirmdiena

                                                                                                                   

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Krievu valoda

Sociālās zinības

Matemātika

Angļu valoda

1.         

2.         

Sociālās zinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

Pasaules vēsture

Literatūra

Matemātika

Krievu valoda

2.         

3.         

Dabaszinības

Angļu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Krievu valoda

Sports

Sports

3.         

4.         

Matemātika

Literatūra

Krievu valoda

Sociālās zinības

Mūzika

Angļu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

4.         

5.         

Krievu valoda

Mūzika

Sociālās zinības

Dabaszinības

Latviešu literatūra

Matemātika

Mājturība un tehn.

Pasaules vēsture

5.         

6.         

Angļu valoda

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Literatūra

Matemātika

Informātika

Latviešu literatūra

Matemātika

6.         

7.         

 

 

Angļu valoda

Informātika I

Sociālās zinības

 

Krievu valoda

Fizika

7.         

8.         

 

 

Matemātika IND

 

 

 

 

 

8.         

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

 

 

 

 

 

0.

1.         

Mājturība un tehn.

Mūzika

Literatūra

Matemātika

Angļu valoda

1.         

2.         

Krievu valoda

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Literatūra

Sports

2.         

3.         

Angļu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Ķīmija

Politika un tiesības

3.         

4.         

Sports

Sports

Fizika

Ģeogrāfija

Ķīmija

4.         

5.         

Matemātika

Angļu valoda

Krievu valoda

Informātika

Latviešu valoda

5.         

6.         

Latviešu valoda

Krievu valoda

Ķīmija

Angļu valoda

Latviešu val. IND

6.         

7.         

Latviešu literatūra

Klases stunda

Sports

Sports

Krievu val. IND

7.         

8.         

Angļu valoda F

Sports

Sports

 

8.         

9.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

1.

2.

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Mūzika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

2.

3.

Matemātika

Mūzika

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Dabaszinības

Matemātika

3.

4.

Dabaszinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

4.

5.

Krievu valoda F

Latviešu valoda F

Krievu valoda F

Latviešu valoda F

Angļu valoda F

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Dabaszinības

5.

6.

 

 

 

 

 

 

Matemātika F

Mūzika

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 Sastādīja: V.Apele