Piektdiena

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Mājturība un tehn.

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda

Ģeogrāfija

Matemātika

1.         

2.         

Matemātika

Mūzika

Latvijas vēsture

Matemātika

Mājturība un tehn.

Ģeogrāfija

Latviešu literatūra

Latviešu valoda

2.         

3.         

Latviešu valoda

Informātika

Mūzika

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

 Ķīmija

Ģeogrāfija

3.         

4.         

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Latviešu literatūra

Matemātika

Latvijas vēsture

Bioloģija

4.         

5.         

Matemātika

Sociālās zinības

Mājturība un tehn.

Mūzika

Ģeogrāfija

Krievu valoda

Bioloģija

Ķīmija

5.         

6.         

 

Klases stunda

Informātika II

Klases stunda

Matemātika

Matemātika

Sports

Sports

6.         

7.         

 

 

 

 

Informātika II

Pasaules vēsture

Klases stunda

 

7.         

8.         

 

 

 

 

 

 

 

 

8.         

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

 

 

 

 

 

0.

1.         

Krievu literatūra

Ķīmija

Latviešu valoda

Ekonomika

Literatūra

1.         

2.         

Ķīmija

Fizika

Matemātika

Bioloģija

Vēsture

2.         

3.         

Sports

Sports

Vēsture

Fizika

Angļu valoda

3.         

4.         

Matemātika

Ģeogrāfija

Sports

Sports

Fizika

4.         

5.         

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Angļu valoda

Literatūra

Matemātika

5.         

6.         

Latviešu valoda

Matemātika

Bioloģija

Vēsture

Krievu valoda

6.         

7.         

Ģeogrāfija

Matemātika

 

Krievu valoda

Sports

7.         

8.         

 

 

 

Klases stunda

Sports

8.         

9.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

1.

 

2.

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Ētika

Krievu literatūra

Latviešu literatūra

2.

 

3.

Ētika

Matemātika

Sociālās zinības

Matemātika

Matemātika

Vizuālā māksla

Matemātika

Matemātika

3.

 

4.

Mājturība un tehn.

Mājturība un tehn.

Vizuālā māksla

Ētika

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Mājturība un tehn.

Sociālās zinības

4.

 

5.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Mājturība un tehn.

Vizuālā māksla

Klases stunda

Klases stunda

Vizuālā māksla

5.

 

6.

 

 

Matemātika F

 

Klases stunda

 

Krievu valoda F

Vizuālā māksla

6.

 

 

 

Sastādīja: V.Apele