Piektdiena

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Mājturība un tehn.

Matemātika

Krievu literatūra

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Matemātika

Krievu valoda

1.         

2.         

Krievu valoda

Mūzika

Latvijas vēsture

Latviešu valoda

Mājturība un tehn.

Ģeogrāfija

Ķīmija

Matemātika

2.         

3.         

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Mūzika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Krievu literatūra

Ģeogrāfija

3.         

4.         

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu literatūra

Latviešu valoda

Matemātika

Ģeogrāfija

Bioloģija

4.         

5.         

Krievu literatūra

Literatūra

Mājturība un tehn.

Krievu valoda F

Matemātika

Pasaules vēsture

Bioloģija

Ķīmija

5.         

6.         

 

Sociālās zinības

Krievu valoda

 

Ģeogrāfija

Krievu valoda

Sports

Sports

6.         

7.         

 

 

Krievu valoda IND

 

 

 

Klases stunda

 

7.         

8.         

 

 

 

 

 

 

 

 

8.         

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

 

 

 

 

 

0.

1.         

Ģeogrāfija

Ķīmija

Bioloģija

Fizika

Literatūra

1.         

2.         

Krievu literatūra

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Fizika

2.         

3.         

Sports

Sports

Matemātika

Bioloģija

Angļu valoda

3.         

4.         

Ķīmija

Mūzika

Sports

Sports

Politika un tiesības

4.         

5.         

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Mūzika

Literatūra

Matemātika

5.         

6.         

Matemātika

Matemātika

Literatūra

Matemātika

Angļu valoda

6.         

7.         

 

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

Krievu valoda

Sports

7.         

8.         

 

Vēsture F

 

 

Sports

8.         

9.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

1.

 

2.

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Ētika

Krievu literatūra

Latviešu literatūra

2.

 

3.

Ētika

Matemātika

Sociālās zinības

Matemātika

Matemātika

Vizuālā māksla

Matemātika

Matemātika

3.

 

4.

Mājturība un tehn.

Mājturība un tehn.

Vizuālā māksla

Ētika

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Mājturība un tehn.

Sociālās zinības

4.

 

5.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Mājturība un tehn.

Vizuālā māksla

Klases stunda

Klases stunda

Vizuālā māksla

5.

 

6.

 

 

Matemātika F

 

Klases stunda

 

Krievu valoda F

Vizuālā māksla

6.

 

 

 

Sastādīja: V.Apele