Izmaiņas stundu sarakstā

 Apstiprināt:                  Alla Čekstere

04.12.2017                     

 

Otrdiena 05.12.2017.

 

 

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Krievu valoda

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

Fizika

1.         

2.         

Sports

Sports

Krievu valoda

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Ķīmija

Matemātika

2.         

3.         

Vizuālā māksla

Matemātika

Angļu valoda

Matemātika

Krievu literatūra

Matemātika

Krievu literatūra

Latviešu valoda

3.         

4.         

Krievu literatūra

Literatūra

Latviešu valoda

Angļu valoda

Sports

Sports

Pasaules vēsture

Sociālās zinības

4.         

5.         

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Pasaules vēsture

Krievu valoda

Bioloģija

Krievu valoda

Ķīmija

5.         

6.         

Informātika

 

Sports

Sports

Bioloģija

Krievu valoda

Vizuālā māksla

Mūzika

6.         

7.         

 

 

Krievu valoda F

Krievu valoda F

Informātika I

Klases stunda

 

Klases stunda

7.         

8.         

 

 

 

Matemātika F

 

 

 

 

8.         

 

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

 

 

 

 

 

0.

1.

Bioloģija

Matemātika

Mūzika

Krievu valoda

Vēsture

1.         

2.

Pasaules vēsture

Bioloģija

Ekonomika

Latviešu valoda

Fizika

2.         

3.

Latviešu valoda

Ķīmija

Vēsture

Bioloģija

Literatūra

3.         

4.

Ķīmija

Sociālās zinības

Literatūra

Fizika

Angļu valoda

4.         

5.

Krievu literatūra

Latviešu valoda

Angļu valoda

Matemātika

Krievu valoda

5.         

6.

Krievu valoda

Literatūra

Angļu valoda

Ekonomika

Matemātika

6.         

7.

Latviešu valoda F

Vēsture F

Ķīmija

 

Matemātika

7.         

8.

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Sports

Sports

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

1.

2.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Angļu valoda

Mūzika

2.

3.

Latviešu valoda

Matemātika

Sports

Sports

Sports

Sports

Matemātika

Matemātika

3.

4.

Mūzika

Vizuālā māksla

Matemātika

Dabaszinības

Latviešu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

Sociālās zinības

4.

5.

Matemātika

Vizuālā māksla

Mūzika

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Mājturība un tehn.

Sports

Sports

5.

6.

 

 

 

Latviešu valoda F

 

Latviešu valoda F

Latviešu valoda

 

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Sastādīja: V.Apele