no 16.08.2010

 

Zilupes vidusskola pasludina uzņemšanu   vakarskolas

10. – 12. klasēs.

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena

mazākumtautību vakara (maiņu) programma - kods

31011022 (krievu plūsmas vidusskolā).

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena

vakara (maiņu) programma – kods 31011012

(latviešu plūsmas vidusskolā).

 

Dokumentus pieņem skolas kancelejā

no 2010.gada 16.augusta

 

Зилупская средняя школа объявляет набор

в 10. – 12. классы вечерней школы

10.- 12.класс русского потока

10.- 12.класс латышского потока

Документы принимают

в канцелярии школы с 16 августа 2010 г.