Skolas kolektīvs

 

 

 

Skolā mācās 324 skolēni

(uz 2010.gada 01.jūniju).

Strādā 43 skolotāji un

17 tehniskie darbinieki.