Mācību programmas

 

                Skolā tiek īstenotas deviņas licencētās mācību programmas

 • Pamatizglītības  programma – kods 21011111 (latviešu plūsmas pamatskolā)
 • Pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma – kods  21011121 (krievu plūsmas pamatskolā)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem  - kods 21015811 (latviešu plūsmas pamatskolā)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 21015821(krievu plūsmas pamatskolā)
 • Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem programma 21015711 (latviešu plūsmas pamatskolā)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma - kods 31011021 (krievu plūsmas vidusskolā)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods 31011011 (latviešu plūsmas vidusskolā)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību vakara (maiņu) programma - kods 31011022 (krievu plūsmas vidusskolā)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programma – kods 31011012 (latviešu plūsmas vidusskolā)
 

      Skolā ir visi mācību programmu realizācijai nepieciešamas telpas un resursi

 • Mācību kabineti
 • Sporta zāle
 • Stadions
 • Bibliotēka
 • Lasītava
 • Interneta klubs
 • Aktu zāle
 • Ēdnīca
 • Bufete