Iesaistīšanās projektos

 

  • “Bērniem draudzīgā skola”
  • “Pilsoniskā līdzdalība”
  • CHIP (Communication Helps International Progress)
  • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
  • Izglītības iestāžu informatizācija
  • IDial
  • Skolotāju konkurētspējas paaugstināšana
  • Atbalsts prioritāro priekšmetu skolotājiem
  • “Ozona slānim draudzīga skola”
  • Tiek turpināta sadarbība ar “Juma”, “Blend – a – Med”, “Procter & Gamble” un “Always” projektiem