Aktivitātes

 

                       Ārpus stundām skolēni nodarbojas

 • Sporta skolā
 • BJC pulciņos
 • Fakultatīvos
 • Pulciņos
 • Internet klubā
 • Debašu klubā

                          Skolā tarificēti pulciņi

 • „Skauti un gaidas”
 • „Родничок”
 • „ Gliemezītis” (tautas dejas)
 • „Doktors Aikāsāp”
 • „Tautas dejas”
 • „Tauriņš”
 • „Vseznaika”
 • „Tāva pogolmā”
 • „Debates”
 • „Futbols”
 • „Rokdarbu stūrītis”
 • „Sporta dejas”
 • „Ritmika”
 • „Literārais  pulciņš”
 • „Ceļotāji datoru pasaulē”
 • „Mēs mūzikā un mūzika ap mums”(pamatskolas un sākumskolas kori, zēnu un meiteņu ansambļi)
 • Pasienes struktūrvienībā: „Aizraujošā matemātika”, „Saskarsmes kultūra” „Floristika un sakrālā floristika”