Tiek gūta pieredze projektu rakstīšanā.

 

Kultūras projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” ietvaros tika saņemta kolekcija, kura sastāvēja no 68 ļoti vērtīgām grāmatām un 5 CD un DVD diskiem.

Tika pārstāvētas sekojošas izdevniecības: „Mansards”, „Zvaigzne ABC”, „Dienas Grāmata”, „Neputns”, „Jumava” , „Zinātne” u.c.

Mēs ļoti priecājamies un bijām patīkami pārsteigti, ka visi iegūtie izdevumi ir ļoti skaisti mākslinieciski noformēti, tie ir daudzveidīgi, ļoti kvalitatīvi iesieti utt.

Uz doto brīdi visa grāmatu kolekcija ir pieejama plašam lasītāju lokam.

Pilsētā tika izvietota informācija (sludinājumi novada mājas lapā un novada informatīvajos stendos) par grāmatu pieejamību, grāmatu apskata norises laiku un vietu.

Lai popularizētu un informētu lasītājus par jaunajām grāmatām 13.11.2013. tika noorganizēts šo grāmatu un CD/DVD apskats. Tējas pēcpusdienas ietvaros lasītāji varēja tuvāk iepazīties ar grāmatām, noklausīties CD, apspriest grāmatas. Apskata laikā tika popularizēts arī VKKF bibliotēku atbalsts.

Zilupes pilsētas bibliotēkas apmeklētājiem tika rādīta pilna kolekcija, neskatoties uz to, ka vēlāk grāmatas tika sadalītas starp Zilupes, Pasienes, Zaļesjes un Lauderu bibliotēkām. Lasītāji atzina, ka labprāt izmantos iespēju apciemot arī blakus esošās bibliotēkas.

Daudzi lasītāji atzīmēja, ka jaunās grāmatas iedvesmoja jaunu grāmatu lasīšanai.

Ar kolekciju iepazinās skolotāji, tai skaitā arī latviešu valodas un literatūras skolotāji, vecāko klašu skolēni utt.

Grāmatas no kolekcijas tika pievienotas arī bibliotēkas izvietotajā grāmatu izstādē, veltīta Ojāra Vācieša 80 gadu jubilejai. Dzejas stundas laikā, veltītajai O. Vācietim, skanēja arī klāt pievienotais disks „Si minors”.

Ļoti ceram, ka šādi projekti būs pieejami biežāk, jo tie ir ne tikai interesanti un noderīgi, bet arī veicina latviešu valodas, latviešu literatūras, vēstures, mākslas un rakstnieku popularizēšanu.

Daži no grāmatu  apskata dalībniekiem.

Meitenes aizkavējās, lai tuvāk iepazītos ar grāmatām.