Kopīgi ar BJIC „Zilupe” piedomājam pie gaiteņu noformējumiem.

 

Pavasara gaidās…

Rudens lapkritis.

Top noformējums Ziemassvētkiem.

Arī izstādes veidojam kopīgiem spēkiem.

BJIC pulciņi, nereti rod patvērumu bibliotēkas telpās.