Kaķītis ciemos aicina...

 

Kaķi sākuši kontaktēties ar cilvēku kopš tā laika, kad tas pārtraucis klejojošo dzīvesveidu un apmetās vienā noteiktā vietā. Cilvēki un kaķi līdzās dzīvo jau aptuveni 12 000 gadu, tāpēc kaķis ir viens no iemīļotākajiem, kā arī izplatītākajiem mājdzīvniekiem pasaulē. Šodien kaķis ir sastopams ikviena dzīvnieku mīļotāja mājās.

Tā kā marts ir kaķu mēnesis, 22. martā bērnu un jauniešu interešu centrs "Zilupe", aicināja visus mazos novada iedzīvotājus uz interesantu un neierastu pasākamu ar nosaukumu „Kaķis ciemos aicina..." kas tapis sadarbībā ar Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta bibliotēkām.

Pasākamu atklāja bērnu un jauniešu interešu centra "Zilupe" direktore Inga Cibiņa. Kaķenes lomā iejutās Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Smutova, kura iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar kaķu izcelšanās vēsturi, to nozīmi dabā un cilvēka ikdienā. Bērni varēja arī paši iejusties kaķa lomā, apgūt kaķu iemīļotākās nodarbes, piemēram, kamola ripināšanu, veiklos lēcienus, laisko stiepšanos, draisko slēpšanos un tt. Mazie pasākuma dalībnieki minēja mīklas par kaķiem un dažādos attēlos atpazina populārākos kaķu tēlus gan literatūrā, gan filmās, gan multfilmās.

Ar jautrām spēlēm un izdarībām mazos koncerta dalībniekus priecēja divas jautras pelītes, mūsu lasītājas un aktīvas jaunietes - Svetlana Kuzņecova un Līga Paurāne. Ar skanīgām dziesmām par kaķiem mazos koncerta apmeklētājus un viņu vecākus priecēja aktīva bibliotēkas apmeklētāja Jūlija Priedīte.

Jautras mūzikas pavadījumā bērniem bija iespēja piedalīties arī interesantos konkursos un stafetēs. Visi dalībnieki saņēma ne tikai košas medaļas ar kaķu ķepiņām, bet arī saldu cienastu.

Zilupes pirmskolas iestādes audzēkņi bija sagatavojuši dzejoļus un dziesmas, kas veltīti svētku galvenajam varonim - kaķim.

Pasākuma noslēgumā Zilupes pilsētas bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre Jeļena Sotčenko iepazīstināja bērnus ar jau iepriekš sagatavotu grāmatu izstādi ‘”Par kaķiem visu martu…”, kuru varēja ne tikai apskatīt bērnu bibliotēkas telpās, bet arī paņemt mājas lasīšanai.

JIC "Zilupe" un Zilupes pilsētas bibliotēka pateicas par atsaucību un atbalstu pasākuma organizēšanā Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājiem, TN darbiniekiem un bērnu vecākiem.

 

(Pasākums tika aizvadīts jautrā atmosfērā - dziesmās, rotaļās un citās interesantās nodarbēs kaķa un peļu pavadībā.)