Novads

 

Iedzīvotāju skaits

Kopā zeme

 

Zilupes pilsēta

460,1133 ha

Lauderu pagasts

9100,1126 ha

Zaļesjes pagasts

10788,3251 ha

Pasienes pagasts

11925,2441 ha

kopā:

32273,7951 ha

Zilupes novada teritorijā atrodas

Pasienes pamatskola
Pasienes pirmskolas izglītības iestāde
Zilupes vidusskola
Zilupes arodvidusskola
Zilupes mūzikas un mākslas skola
Zilupes pirmskolas izglītības iestāde
Bērnu patversme Lauderos S/A „Bērnu oāze”
Zilupes, Pasienes, Lauderu, Zaļesjes bibliotēkas
Zilupes, Pasienes, Lauderu tautas nami
Divi feldšeru punkti