Rezultāti

 

Iepirkuma kods

Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, summa

Datums

Paziņojums

ZLTD 2012/01/KF

”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”, identifikācijas numurs: 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/001

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „GEO Consultants”,reģ. Nr.40003340949

Piedāvātā līgumcena: LVL 28 935,00 (bez PVN)

 

Lēmums pieņemts:

10/05/2012

 

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem (.DOC)

ZLTD 2012/02/KF

"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē", identifikācijas numurs: 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/001

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: Piegādātāju apvienība „BUILD UP DEVELOPMENT”, reģ. Nr.40003625247 un SIA „WALL BALTIC”, reģ. Nr.42403021915

Piedāvātā līgumcena: LVL 1570000,00 (bez PVN)

 

Lēmums pieņemts:

20/07/2012

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem (.DOC)