Iepirkumi

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

„Zilupes pilsētas Brīvības ielas ikdienas uzturēšana 2016.gadā”

          ZNP 2016/1

     NOLIKUMS

       LĒMUMS

(pieņemts 01.03.2016)

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8/2 panta kārtībā skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā.

   ZNP 2016/2 ELFLA

     NOLIKUMS

Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā

   ZNP 2016/3 ELFLA

     NOLIKUMS

Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā

   ZNP 2016/4 ELFLA

     NOLIKUMS

Vietējas teritorijas - atpūtas vietas „Pie strūklakas” izbūve Zilupes pilsētā

   ZNP 2016/5 ELFLA

     NOLIKUMS

Rotaļlaukuma izbūve Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai

   ZNP 2016/6 ELFLA

     NOLIKUMS

Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīva laika pavadīšanas centra izbūve Zilupes pilsētā

   ZNP 2016/7 ELFLA

     NOLIKUMS

Zilupes pilsētas tirgus laukuma izbūve

           ZNP 2016/8

     NOLIKUMS


PROJEKTS         

TIRGUS LAUKUMA PLĀNS         

GARENPROFĪLS 1                                              GARENPROFĪLS 2        

LAUKUMA UN IETVES SEGAS TIPS 1          LAUKUMA UN IETVES SEGAS TIPS 2

BETONA APMAĻU IZBŪVE                             GŪLIJAS TIPVEIDA RASEJUMS

Zilupes vidusskolas stadiona rekonstrukcija

           ZNP 2016/9

     NOLIKUMS