Iepirkumi

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

Tirdzniecības nojumes konstrukciju izgatavošana Zilupes pilsētas tirgus laukuma labiekārtošanai

ZNP 2014/01 ELFLA

     INSTRUKCIJA

    PĀRTRAUKTS

Pilonu izgatavošana un uzstādīšana Zilupes pilsētā

ZNP 2014/02 ELFLA

     INSTRUKCIJA

    PĀRTRAUKTS

“ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas skolas ēkā Tautas ielā 2, Zilupē”

ZNP 2014/03 KPFI

    INSTRUKCIJA

     LĒMUMS       (pieņemts 19.02.2014)

     LĪGUMS 

Pilonu izgatavošana un uzstādīšana Zilupes pilsētā

ZNP 2014/04 ELFLA

     INSTRUKCIJA

  PĀRTRAUKTS

Tirdzniecības nojumes konstrukciju izgatavošana Zilupes pilsētas tirgus laukuma labiekārtošanai

ZNP 2014/05 ELFLA

     NOLIKUMS

     LĒMUMS

PIEŅEMTS (10.04.2014)

     LĪGUMS

Pilonu izgatavošana un uzstādīšana Zilupes pilsētā

ZNP 2014/06 ELFLA

     NOLIKUMS

     LĒMUMS

PIEŅEMTS (30.06.2014)

    LĪGUMS

„Zilupes vidusskolas vienkāršotā renovācija

ZNP 2014/07

  NOLIKUMS

   Tehniskā specifikācija

Zilupes pilsētas tranzītielas – Brīvības ielas rekonstrukcija”

ZNP 2014/08

   NOLIKUMS

     LĒMUMS

Pieņemts (24.09.2014)

     LĪGUMS

Tāmes un darbu daudzumu saraksti (saspiestais arhīvs *rar)

Programma, ar kuru var atvērt saspiesto arhīvu

Tāme              Koptāme

„Lauderu pagasta bibliotēkas – krātuves mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo mēbeļu (vitrīnu, žalūziju) un aparatūras izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

ZNP 2014/09 ELFLA

   NOLIKUMS

   PĀRTRAUKTS

„Mūzikas instrumentu iegāde Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam”

ZNP 2014/10 ELFLA

   NOLIKUMS

   PĀRTRAUKTS

„Lauderu pagasta bibliotēkas – krātuves mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo mēbeļu (vitrīnu, žalūziju) un aparatūras izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

ZNP 2014/11 ELFLA

   NOLIKUMS

   PĀRTRAUKTS

„Mūzikas instrumentu iegāde Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam”

ZNP 2014/12 ELFLA

   NOLIKUMS

     LĒMUMS

   Pieņemts (14.10.2014)

      LĪGUMS

lpp.1   lpp.2   lpp.3

     lpp.4   lpp.5

     PĀRTRAUKTS

„Malkas piegāde Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības vajadzībām”

ZNP 2014/13

   NOLIKUMS

    LĒMUMS

     PIEŅEMTS   (09.10.2014)

     LĪGUMS

„Atkritumu savākšana un izvešana Zilupes novada pašvaldības teritorijā

ZNP 2014/14

   NOLIKUMS

    PĀRTRAUKTS

„Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Zilupes pilsētas tranzītielas – Brīvības ielas rekonstrukcija” ZNP 2014/08 ietvaros”

ZNP 2014/15

   NOLIKUMS

   PIELIKUMS

     LĒMUMS

PIEŅEMTS (09.12.2014)

„Dzesētavu iegāde”

ZNP 2014/16

   NOLIKUMS

Jautājumi un atbildes 1

„Mūzikas instrumentu iegāde Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam”

ZNP 2014/17

   NOLIKUMS

Jautājumi un atbildes 1

„Lauderu pagasta bibliotēkas – krātuves mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo mēbeļu (vitrīnu, žalūziju) un aparatūras izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

ZNP 2014/18

   NOLIKUMS

„Zilupes pilsētas Brīvības ielas ikdienas uzturēšana 2015.gadā”

ZNP 2014/19

   NOLIKUMS

„Pārtikas produktu piegāde Zilupes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

ZNP 2014/20

   NOLIKUMS