Iepirkumi

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

 „Dzesētavu iegāde”

     ZNP 2015/1

     NOLIKUMS

„Lauderu pagasta bibliotēkas – krātuves mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo mēbeļu (vitrīnu, žalūziju) un aparatūras izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

 

      ZNP 2015/2 ELFLA

     NOLIKUMS