Iepirkumi

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

“Zilupes novada Pasienes pagasta PA3 Pasiene – Grišina - Katalova lauku grants ceļa 0 km līdz 11,29 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

ZNP 2019/01 ELFLA

NOLIKUMS

10.pielikums (tehniskie noteikumi un topogrāfiskie materiāli)

“Degvielas iegāde Zilupes novada pašvaldības vajadzībām”

     ZNP 2019/02

NOLIKUMS

LĒMUMS (pieņemts 07.06.2019)

Zilupes novada pašvaldības veiktie iepirkumi un iepirkuma procedūras, kas uzsāktas, sākot ar 2019. gada 1. oktobri, tiek veiktas Elektroniskajā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS).

EIS ietvaros pircēja profilu saturiski veido visi attiecīgā pasūtītāja sistēmā veidotie iepirkumi un  iepirkuma procedūras . Attiecīgi visa informācija un iepirkuma dokumentācija, kas saskaņā ar likumu publicējama pircēja profilā (nolikums, papildu informācija, ziņojums, noslēgtie līgumi un to grozījumi) būs pieejama vienuviet – EIS.