Iepirkumi

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

Tirdzniecības nojumes konstrukciju izgatavošana Zilupes pilsētas tirgus laukuma labiekārtošanai

     ZNP 2014/01 ELFLA

     INSTRUKCIJA

    PĀRTRAUKTS

Pilonu izgatavošana un uzstādīšana Zilupes pilsētā

    ZNP 2014/02 ELFLA

     INSTRUKCIJA

    PĀRTRAUKTS

“ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas skolas ēkā Tautas ielā 2, Zilupē”

    ZNP 2014/03 KPFI

    INSTRUKCIJA

     LĒMUMS       (pieņemts 19.02.2014)

     LĪGUMS 

Pilonu izgatavošana un uzstādīšana Zilupes pilsētā

     ZNP 2014/04 ELFLA

     INSTRUKCIJA

  PĀRTRAUKTS

Tirdzniecības nojumes konstrukciju izgatavošana Zilupes pilsētas tirgus laukuma labiekārtošanai

     ZNP 2014/05 ELFLA

     INSTRUKCIJA

     LĒMUMS

     LĪGUMS

Pilonu izgatavošana un uzstādīšana Zilupes pilsētā

     ZNP 2014/06 ELFLA

     INSTRUKCIJA

     LĒMUMS

„Zilupes vidusskolas vienkāršotā renovācija

     ZNP 2014/07

  NOLIKUMS

   Tehniskā specifikācija