Paziņojumi

 

Galdnieku darbnīca Zilupes vidusskolā

2014.gada janvārī Zilupes vidusskolas ēkā tika izveidota galdnieku darbnīca. No 25.marta līdz 24.septembrim galdnieku darbnīcā notika nodarbības bērniem un jauniešiem Valērija Rimša vadībā. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" 2009.–2013.gadam ietvaros.

2014.gadā darbnīcu izmantoja ap 50 bērniem. Galdnieku darbnīca turpināja savu darbu arī pēc projekta noslēguma. Darbnīcu turpina vadīt Valērijs Rimšs. Ar darbnīcas darbību saistītus izdevumus finansē Zilupes novada pašvaldība.

 
 
 

 

Rotaļu laukums Lauderu ciemā

2013.gada 14.novembrī Lauderu ciemā tika uzstādīts 4 tornīšu bērnu rotaļu komplekss. Projekts tika realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009.–2013.gadam.

 2014.gadā bērnu rotaļu laukumu izmantoja apmēram 50 iedzīvotāji, t.sk. 35 bērni. Notika arī rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošana – iestādīti koki, zeme zem rotaļu laukuma kompleksa tika novākta un tās vietā uzbērtas smiltis.

Foto: 2014.gada vasara

 
 
 

 

Biedrība "Smaidas" paziņo, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) 04.10.2013. ir pieņēmis lēmumu par vēl viena projekta Nr.13-01-LL33-L413202-000001 ,,Aprīkojuma iegāde jauniešu brīvā laika dažādošanai un profesionālai pilnveidei Zilupes novadā” apstiprināšanu.

            Ar LAD atbalstu Zilupes vidusskolā tiks uzstādīti 8 darbgaldi Ls 6533,17 vērtībā, kur savas prasmes brīvajā laikā varēs pilnveidot jaunieši. Darbnīcu vadīs mājturības skolotājs Juris Kačkāns.

Darbgaldus uzstādīt paredzēts līdz 01.04.2014. Tagad tiek noslēgts līgums ar SIA ,,RASA L” par darbgaldu piegādi:

 

1.Galdnieka ēvelsols                                2. Koksnes virpa                 3. Ripzāģis    

4. Koksnes ēvele                                      5. Urbjmašina                     6. Kombinētais slīpēšanas darbgalds 

7. Divu disku slīpēšanas darbagalds        8. Skaidu nosūcējs             9. Koka kaltu komplekts 8gab


SEKOJIET LĪDZI PROJEKTA NORISEI!

 
 
 

 

Biedrība "Smaidas" paziņo, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) 17.09.2013. ir pieņēmis lēmumu par projekta Nr.13-01-LL33-L413201-000002 ,,Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Lauderu ciemā” apstiprināšanu.

            Ar LAD atbalstu Lauderu ciemā tiks uzstādīts bērnu rotaļu komplekss Ls 6858,39 vērtībā. Kompleksu uzstādīt paredzēts līdz 26.11.2013. Darbus veiks SIA ,,Fixman”.