Par pasākumu ,,Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

 

2017.gada 1.martā biedrība ,,Smaidas” uzsāka dalību ikgadējā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā ,,Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. Uz doto brīdi šajā pasākumā piedalās 3 jaunieši. Viņiem ir iespēja apgūt un papildināt zināšanas, strādājot par projektu vadītājiem un projektu vadītāju asistentiem. Šajā  NVA pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, viena jaunieša nodarbinātības ilgums - no 1 līdz 6 mēnešiem. Pasākuma laikā NVA jauniešiem izmaksā arī stipendiju – EUR 90,00 mēnesī. Pasākuma dalībnieki tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā.    

Ar šo pasākumu sīkāk var iepazīties NVA mājas lapā

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3538&from=0

Pieteikties pasākumam var pie biedrības ,,Smaidas” valdes locekles Larisas Aļbrehtes (Zilupes novada pašvaldības sociālajā dienestā) vai NVA filiālē.