Par pasākumu ,,Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”

 

2012.gada 2.jūlijā biedrība ,,Smaidas” uzsāka dalību Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā ,,Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. Pasākumā piedalās 8 jaunieši vecumā līdz 24 gadiem. Viņiem ir iespēja apgūt un papildināt zināšanas, strādājot par projektu vadītājiem un projektu vadītāju asistentiem, sekretāriem utt. NVA brīvprātīgā darba atbalsta pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, viena jaunieša nodarbinātības ilgums - no 1 līdz 6 mēnešiem. Pasākuma laikā NVA jauniešiem izmaksā arī stipendiju - 40 latus mēnesī, bet tiem, kam ir invaliditāte - 60 latus. Pasākuma dalībnieki tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

            Ar šo pasākumu sīkāk var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā

http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2931&from=0