AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-                     Brīvības ielā 7A-1, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0352, izsoles sākumcena EUR 560.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 56.00;

-                     Brīvības ielā 7A-2, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0353, izsoles sākumcena EUR 464.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 46.40;

-                     Brīvības ielā 7B-1, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0355, izsoles sākumcena EUR 608.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 60.80.

Izsoles sākums – 10.07.2020., izsoles noslēgums – 10.08.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdfPar nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5, Brīvības ielā 7B, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0358, izsoles sākumcena EUR 450.00, izsoles solis - EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 45.00. Izsoles sākums – 03.07.2020., izsoles noslēgums – 03.08.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Lai pēc iespējas samazinātu riskus, kas saistīti ar Covid – 19 un ar mērķi ierobežot tā izplatību, no šodienas, 1.aprīļa, Zilupes novada teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos būs slēgti atvērtie publiskie rotaļu un āra trenažieru laukumi, tai skaitā laukumi pie daudzdzīvokļu mājām.

Šīs dienas laikā sāks norobežot atvērtos publiskos laukumus ar brīdinājuma lentām un tie nebūs izmantojami.

Šāds lēmums pieņemts, jo iestājoties siltiem laika apstākļiem, rotaļu un vingrošanas laukumu apmeklētāju skaits aizvien pieaug. Ņemot vērā, ka infekciju izraisošais koronavīruss izplatās netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, ir būtiski maksimāli izvairīties no pieskaršanās publiski pieejamiem priekšmetiem, kas nav dezinficēti. 

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un ar atbildību izturēties pret šiem ierobežojumiem – tie būs spēkā tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams cilvēku veselībai un drošībai. Tāpat pašvaldība aicina vecākus skaidrot bērniem ierobežojumus, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā, īpaši uzsverot sociālās distancēšanās un personīgās higiēnas nozīmi vīrusa izplatības ierobežošanai.

!!! Atgādinām – iedzīvotājiem, kuri nesen atgriezušies Latvijā, obligāti jāievēro 14 dienu stingra pašizolācija mājās !!!

Neievērojot ārkārtas situācijā noteiktos drošības pasākumus, iespējams saņemt arī sodu. Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 700 eiro, juridiskām personām no 140 līdz 2800 eiro. Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Redzi pārkāpumu – ziņo Valsts policijai 110!

 
 
 

 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 31.martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī vai kā lēmusi pašvaldība saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju klientu apkalpošanas centri ir slēgti apmeklētājiem, tādējādi zaudēta iespēja norēķināties skaidrā naudā. Aicinām sekot līdzi informācijai par nekustamā īpašuma nodokļa jaunajiem apmaksas termiņiem pašvaldības mājaslapā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Saistībā ar slimības Covid-19 izplatību Latvijā līdz 14.04.2020. izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

SAKARĀ AR AUGSTĀK MINĒTO ZIŅOJAM

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME IZSLUDINA

NEKLĀTIENES PIEŅEMŠANU

KONTAKTI:

 

IZPILDDIREKTORE                       TEL.: 65707319

 

SEKRETĀRE                                   TEL.: 65707311

 

ZEMES IERĪKOTĀJS                   TEL.: 65707317

 

BĀRIŅTIESA                                   TEL.: 65707314

 

SOCIĀLAIS DIENSTS                    TEL.: 65707318

 

GRĀMATVEDĪBA                          TEL.: 65707312

 

SAIMNIECĪBAS DAĻA                  TEL.: 65707313

 

KASE                                                 TEL.: 65707316

 
 
 

 

IESNIEGUMUS VAR IESNIEGT IZMANTOJOT:

·      IESNIEGUMU KASTI (pašvaldības administrācijā)

·      ELEKTRONISKI – dome@zilupe.lv

 
 
 

 

 
 
 

 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 

-          Nr.4 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0351, izsoles sākums – 24.02.2020., izsoles noslēgums – 25.03.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 640.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 64.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

 

-          Nr.5 Brīvības ielā 7B, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0358, izsoles sākums – 26.02.2020., izsoles noslēgums – 27.03.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 750.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 75.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

 

-          Nr.6 Brīvības ielā 7C, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0360, izsoles sākums – 26.02.2020., izsoles noslēgums – 27.03.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 600.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 60.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība informē, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2020. gada februāra līdz jūnijam, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Latgales reģionā, tai skaitā Zilupes novada teritorijā. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

1.         Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.

2.         Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.

3.         Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.

4.         Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,

5.         5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.

6.         Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

7.         Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.

8.         Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.

9.         Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un  map.lgia.gov.lv

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

2019.gada 19. septembrī Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi parakstu vākšanai biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” (APPL) šā gada 29. augustā iesniegto likumprojektu “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “ Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”.

 Likumprojektam piešķirts iniciatīvas numurs 20190919-072.

 Parakstu vākšana ilgs 12 mēnešus – līdz 2020. gada 19. Septembrim.

Parakstu vākšanas kārtība ir noteikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (pieejama www.cvk.lv sadaļā “Tiesību akti/Instrukcijas”). Vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībās izmantojama Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas lietojumprogramma.

Zilupes novadā parakstīties par likumprojektu var Zilupes novada pašvaldībā, bāriņtiesas telpās (tel.65707314). Lauderu pagastā – pie pārvaldes vadītājas (tel.65729677), Lauderu pagasta pārvaldes ēkā. Pasienes pagastā - pie pārvaldes vadītājas (tel.65729925), Pasienes pagasta pārvaldes ēkā.

Vienlaikus parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētiem likumprojektiem vēlētāji var arī elektroniski, portālā Latvija.lv vai pie zvērinātiem notāriem. Parakstu vākšanai reģistrētā likumprojekta teksts un cita informācija par parakstu vākšanu pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Iniciatīvas/Vēlētāju iniciatīvas/Reģistrētās iniciatīvas”.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija Latvijas iedzīvotājiem

Vienlaikus ar Eiroparlamenta vēlēšanām CVK pārraudzībā notiek Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu divu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā:

 1. b) atcelt 2012. gadā ieviesto apgrūtinājumu vēlētājiem rosināt un lemt likumus

 2. a) vienīgo mājokli  neaplikt ar nodokli (likumprojekts apstiprināts CVK ar 17.05.2019 lēmumu nr.52)

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Izsole 

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Zilupes novada pašvaldības atsavināšanas komisija.

Nomas tiesību izsoles veids

Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekts

Zemesgabala Lauderu pagasts, Zilupes novads, kadastra Nr. 6864 002 0212, daļa no kopējas platības - 8.3  ha, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).

Nomas objektu raksturojoša informācija un citi iznomāšanas nosacījumi

Zemes gabals ir piemērots lauksaimniecības darbības veikšanai.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

Saskaņā ar Zilupes novada domes 28.03.2019. protokola Nr. 4, 6.§ „Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

431.60 (četri simti trīsdesmit viens euro un  60 centi) gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Izsoles solis 40.00 EUR (desmit euro un 00 centi).

Zemes nomas maksa

Papildus objekta nomas maksai, maksājams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nekustamā īpašuma nodoklis.

Izsoles norises vieta un laiks

2019.gada 17.maijā plkst.10:00, Zilupes novada pašvaldības domē.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Pēc informācijas publicēšanas dienas Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, saskaņojot to pa tālruni 65707311.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Zilupes novada pašvaldības domē, no sludinājuma publicēšanas dienas Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, līdz 16.05.2019. plkst.16.00.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Par satiksmes ierobežojumu uz pašvaldības

autoceļiem 2019.gada pavasara sezonā

1. Ierobežot satiksmi pa Zilupes novada pašvaldības autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā no 01.04.2019. līdz 01.05.2019.

2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem:

2.1. Pasienes pagasta ceļi: PA2, PA3, PA4, PA5; PB4, PB5, PB9, PB10, PC6, PC8, PC9;

2.2. Lauderu pagasta ceļi: LA1, LA2 kopā ar LA3; LA4 kopā ar :LA5, LB5, LC7; LB1, LB2, LB3 kopā ar LC9; LB4; LC1 kopā ar LC12; LC2, LC3, LC4, LC5, LC6, LC8, LC10, LC11, LC13

2.3. Zaļesjes pagasta ceļi: ZA5; ZB4, ZB6, ZC12, ZC13.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kuri deklarēti Zilupes novada administratīvajā teritorijā. Pasākuma īstenošanas periods no 2019. gada 03. jūnija līdz 30. augustam. Skolēnu pasākumā iesaista uz laiku līdz vienam mēnesim.

Pasākuma mērķis veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20. gadiem nodarbinātību vasaras brīvlaikā , nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas, pieredzi un priekšstatu par darba tirgus vidi.

Pieteikšanās no 20.03. līdz 15.04.2019. gada, ierodoties Zilupes novada pašvaldības domē- darbdienās no plkst. 8.00- 16.00, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.

 
 
 

 

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums" noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 - 1:2 000 ietvaros.

lasīt tālāk>>

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-          Nr.3 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums EUR 70.00, izsole 17.05.2019. plkst.11-30;

-          Nr.6 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 17.05.2019. plkst.13-00;

-          Nr.1 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 17.05.2019. plkst.13-30;

-          Nr.2 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 17.05.2019. plkst.15-00.

Pieteikšanās līdz 02.05.2019. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 
 
 

 

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- zemes vienību kadastra apzīmējums 68960020152, 0,4074 ha platībā pēc adreses: “Riekstiņi”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) 1161,75 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit viens euro un 75centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 116,00 (simtu sešpadsmit euro un 00 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņa ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv. Izsoles norises laiks 24.04.2019. gada plkst.10.00, pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā , darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 24.04.2019. gada

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija par nekustamā īpašuma izsoli.

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- zemes vienību (ar mežaudzi) platībā 2.2 ha pēc adreses: ”Lakstīgalas”, Zilupes novada Pasienes pagastā, kadastra apzīmējums 68840050051. Zemes gabals ir starpgabals. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311. Izsolē var piedalīties tikai personas, kurām īpašums robežojas ar augstāk minēto starpgabalu.

Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts euro un 00centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 410,00 (četri simti desmit euro un 00 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 05.02.2019. gada pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 05.02.2019. gada plkst 8.00 (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

 
 
 

 

 
 
 

 

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ līdz 18.12.”.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 282.2.km”, Belomojē, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 26.10.2018. plkst.10‑00.

Pieteikšanās līdz 11.10.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 30.08.2018. plkst. 10-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 16.08.2018. plkst.16-00. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā strukturvienība organizē semināru sabiedrības drošības veicināšanai

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

16.05.2018.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Zilupē tiksies ar Latgales uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem

Piektdien, 18.maijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tiksies ar Latgales lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem no Zilupes un kaimiņu novadiem. Tikšanās ar Latgales lauksaimniekiem un uzņēmējiem notiks plkst. 16.00 Zilupes tautas namā,  Tautas ielā 1, Zilupē.

Tiekoties ar Latgales uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pārrunās vasarāju sējas sekmes un to, kā zemniekiem izdevies ar Zemkopības ministrijas atbalstu pārvarēt postošo lietavu smagās sekas 2017. gada rudenī. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēs par Lauku attīstības programmas atbalsta piedāvājumu lauksaimniekiem un reģionu uzņēmējiem 2018. gadā, kā arī par diskusijām un atšķirīgajiem dalībvalstu un Eiropas Komisijas viedokļiem Briselē jautājumā par to, kādai ir jābūt ES Kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2020. gada.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Viļāni” – Latgales piena ražošanas uzņēmumu – kooperatīvu, kas apvieno mazos un vidējos piena ražotājus Latgalē (kooperatīvā šobrīd ir 67 biedri). Gan iepriekšējā, gan pašreizējā ES plānošanas periodā kooperatīvs “Viļāni” ir veiksmīgi realizējis vairākus Lauku attīstības programmas finansētus projektus.Kooperatīva “Viļāni” apmeklējums notiks plkst. 14:00 saimniecībā “Piena krasts” Ornicānos, Viļānu pagastā.

___________________________

Informāciju sagatavoja:Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

 
 
 

 

Kultūras ministrija aicina Latgales reģiona iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriedē

Kultūras ministrija aicina Latgales reģiona iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriedē par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna 2019. – 2020.gadam projektu, kas notiks 2018.gada 25.maijā plkst. 11.00 Preoļu NVO centra telpās (Kooperatīva iela 6, Preiļi).

Vēlamies informēt, ka Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.-2020.gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, kā arī nozares politikas nepārtrauktību un pēctecību.

Plāns ir uzskatāms par pārejas perioda plānu, lai jau nākamajā nozares politikas plānošanas ciklā (2021.-2027.gads) panāktu harmonizāciju ar Nacionālā attīstības plāna darbības termiņiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”.

Plāna rīcības virzieni un noteiktie uzdevumi :

 1. Rīcības virziens: Pilsoniskā sabiedrība un integrācija.

1.1. Izglītot sabiedrību par pilsoniskās līdzdalības iespējām.

1.2. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību, nodrošinot ilgtspējīgus atbalsta mehānismus.

1.3. Veicināt iecietību un sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā.

 1. Rīcības virziens: Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa.

2.1. Stiprināt latviešu valodas lietotprasmi.

2.2. Nostiprināt Latvijas kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu.

2.3. Stiprināt piederības sajūtu Latvijai un vienotu vēsturisko vērtību apzināšanos.

2.4.Veidot kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt plašsaziņas līdzekļu lomu integrācijā un nacionālās identitātes stiprināšanā.

 1. Rīcības virziens: Jauna integrācijas politikas pārvaldības un koordinācijas modeļa izveide.

3.1. Nodrošināt datos un pierādījumos balstītu integrācijas politikas plānošanu.

3.2. Nodrošināt inovatīvu integrācijas politikas plānošanas metožu izstrādi.

Ar dokumentu var iepazīties Kultūras ministrijas mājaslapā.

Savu dalību aicinām laikus pieteikt uz e-pastu preilinvo@inbox.lv sūtot savu vārdu uzvārdu telefonu un pārstāvēto pašvaldību.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība no 2018. gada 26.marta līdz 16.aprīlim veic skolēnu reģistrāciju pasākumam “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālas izglītības iestādēs”.

Pasākuma mērķis veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas, pieredzi un priekšstatu par darba tirgus vidi. Pasākuma īstenošanas periods no 2018. gada 1.jūnija līdz 31.augustam. Skolēnu pasākumā iesaista uz laiku līdz vienam mēnesim.

 
 
 

 

Latvijas Valsts prezidenta vizīte Zilupes novada pašvaldībā 2018.gada 23.martā.

 
 
 

 

 
 
 

 

Zilupes novada domes informācija par lēmumu „Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju”    

Zilupes novada pašvaldības dome informē Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības skolotājus, izglītojamo vecākus, izglītojamos, struktūrvienības darbiniekus par Zilupes novada pašvaldības 26.02.2018. ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju” ar 2018.gada 31.augustu.

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu bērni turpmāk var apgūt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības programmas – Zilupes vidusskolā.

Zilupes novada pašvaldība nodrošinās izglītojamo pārvadāšanu uz skolu un atpakaļ ar pašvaldības transportu.

Lēmums

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība aicina lauku uzņēmējus un zemniekus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Zilupes novada pašvaldības ieceri sakarā ar plānoto grants ceļu seguma pārbūvi Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu būvniecība vai pārbūve. 
Zilupes novadam maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 0,43 milj. eiro. Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces notiks:

Vieta

Datums

Laiks

Pasienes pagasta pārvalde

07.03.2018.

10.00

Lauderu pagasta pārvalde

08.03.2018.

10.00

Zaļesjes pagasta bibliotēka

09.03.2018.

10.00

 

Kontaktpersona:  Aina Borsuka, Zilupes novada pašvaldības izpilddirektore, tālr. 65707311

 
 
 

Nekustamā īpašuma izsole 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

Tirgus laukums 6 dz.1, Zilupe, Zilupes novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 42,8 kv.m. un kopīpašuma 4280/8477 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6817 002 0038 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 6817 002 0038 002) un zemes (kadastra apzīmējums 6817 002 0038) kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopums, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena- EUR 511.34 (pieci simti vienpadsmit euro un 34 centi). Nodrošinājuma nauda- EUR 51,00 (piecdesmit viens euro un 00 centi). Maksājumi novada domes kontā SEB Banka AS UNLALV2X, LV50 UNLA 0050019991554, vai Swedbank AS HABALV22 LV45HABA0551034634027

Izsoles norises laiks 28 02.2018., plkst.10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 13, Zilupē, kā arī var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot t. 65707311.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis līdz 2018.gada 28.februārim plkst.8.00 (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751).

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības , tās var izmantot  tikai tad , ja tās rakstveidā piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

Izsoles noteikumi

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2018.gada 1.februārī

 Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:
- jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
- valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384, E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

 
 
 

 

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.

Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs 24 pašvaldībās: Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novada pašvaldībās.

Projekta mērķis ir:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam galvenās sabiedrības veselības problēmas Latvijā ir augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds un asinsvadu, onkoloģijas, kā arī garīgās veselības jomās. Arī reproduktīvā veselība tiek uzsvērta kā viens no būtiskiem sabiedrības veselību raksturojošajiem indikatīvajiem rādītājiem, kuram būtu jāvērš īpaša uzmanība, paaugstinot informētību. Sabiedrības informētības uzlabošana, personīgo iemaņu attīstīšana un uzvedības maiņas veicināšana ir vienkārši un efektīvi pasākumi, kas veicina sabiedrības veselības uzlabošanos un ļauj samazināt saslimstības un mirstības rādītājus.

Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 742 853,00 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 631 425,05 EUR;
 • valsts budžeta finansējums – 111 427,95 EUR.

Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapāhttps://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Kļūsti par brīvprātīgo Valsts probācijas dienestā!

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā struktūrvienība noslēdz preventīvo pasākumu ciklu

Foto no www.ludzasgimnazija.lv un VPD Ludzas TSV arhīva

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2017.gada 30.augustā

 
 Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām. Iesniegt pieteikumus EPS varēs līdz 2017. gada 1. oktobrim. LAD informēs par iesniegumu pieņemšanas sākumu. Par kompensāciju apjomu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems Zemkopības ministrija.

Ārkārtas situācija ir izsludināta no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim 27 novados: Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines Varakļānu un Krustpils novados.

  


Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027384

E-pasts: prese@lad.gov.lv

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Paziņojums

Zilupes novada pašvaldība izsludina cenu aptauju virziena norādes zīmju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. Pieteikumus iesniegt līdz 24.08.2017. plkst.14:00 Zilupes novada pašvaldībā (sekretārei) personīgi vai pa pastu pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Kontakttālrunis: +371 65725100.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

BJC sludinājumi 

 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0031 – sākumcena EUR 190.00, nodrošinājums EUR 19.00, izsole 27.07.2017. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 13.07.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

 
 
 

 

PAZIŅOJUMS

 

Zilupes novada pašvaldības domē

ievēlētie kandidāti

 

Zilupes novada vēlēšanu komisija 2017.gada 4.junijā apstiprināja balsu skaitīšanas galīgos rezultātus.

Ievēlētie deputāti sakārtoti alfabēta secībā:

 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Oļegs Agafonovs 

Latgales partija

2.

Sergejs Fenčenko 

Latgales partija

3.

Olga Jarošenko  

Latgales partija

4.

Skaidrīte Marčenoka  

Latgales partija

5.

Niks Murašovs  

“ Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

6.

Anna Peličeva 

Latgales partija

7.

Gunārs Smuļko 

Latgales partija

8.

Vitālijs Vaļdens 

Latgales partija

9.

Svetlana Voitkeviča

Latgales partija

 

Sīkāk ar 2017.gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem var iepazīties https://www.cvk.lv/pub/public/  mājas lapā.

 
 
 

Bērnu aizsardzības dienai veltītais pasākums Zilupes pilsētā 

Previous Next
 
 
 

Afiša 


 
 
 

Skola 

 
 
 

Aktualitātes 

20.maijā Preiļu parka estrādē notika Latgales novadu jauniešu deju kolektīvu un Preiļu deju apriņķa dejotāju svētki. "Sadancošana 2017". Svētkos piedalījās Zilupes tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Tracis".

 
 
 

 

Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas –, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.

Aicinām izteikt savu viedokli, jo tas mums ir svarīgs! Aptaujas anketa pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1278504231/

 
 
 

 

"Mums latviešiem kā ozoliem būt - dzīt saknes dziļi savā Tēvu zemē un kupliem zaru vainagiem debesīs tiekties pēc gaismas.

Akcija "Apskauj Latviju" vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās. 2017.gada 4.maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās stādīsim ozolus, kam būs pievienota īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas simtgades ozols. Stādīšanas darbi tiks vienlaicīgi uzsākti no četriem galējiem Latvijas punktiem, kuros par piemiņu valsts astoņdesmitajai jubilejai (1998.gadā) tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu "Latvija saules zīmē". Meikšānu ciemā Zilupes - Šķaunes ceļa malā atrodas viena no četrām zīmēm "Austras koks", jo būdams vistālāk uz valsts austrumiem, pirmais "sveic" sauli. "Saules puķe" - Latvijas tālākais dienvidu punkts - atrodas Demenes pagastā, Daugavpils novadā. "Zaļais stars" - Latvijas galējais rietumu punkts - atrodas Bernātos, Nīcas novadā. "Baltās naktis" - Latvijas tālākais ziemeļu punkts - atrodas Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā.

 4.maijā plkst. 9.00 pie „Austras koka” Meikšānu ciemā, Pasienes pagasta, Zilupes novadā, tiek uzsākta akcija „Apskauj Latviju” .

Kuplini ar savu klātbūtni šo vēsturisko mirkli arī Tu!

Akciju "Apskauj Latviju" rīko Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju, organizācijām - Latvijas mazpulki un Jaunsardze un Latvijas pašvaldībām. "

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

ZILUPES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA 

PAZIŅOJUMS

 „ Par novada vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai”


Zilupes novada vēlēšanu komisija

Sakarā ar Pašvaldību vēlēšanām

2017. gada 3.jūnijā

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai

 
 
 

 

 
 
 

 

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 24.aprīlī. Pie Zilupes tautas nama,Tautas iela 2.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

·  Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

·  Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55  (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu )

 

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

-          dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 12.04.2017. plkst.11‑30; pieteikšanās līdz 30.03.2017. plkst.16-00;

-          dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 190.00, nodrošinājums EUR 19.00, izsole 12.04.2017. plkst.10‑00; pieteikšanās līdz 30.03.2017. plkst.16-00;

-          “Dzelzceļa māja 274.7. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 1 680.00, nodrošinājums EUR 168.00, izsole 27.04.2017. plkst.10-00; pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16-00;

-          dzīvokļa īpašumu Nr.5 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā – sākumcena EUR 300.00, nodrošinājums EUR 30.00, izsole 27.04.2017. plkst.11-30; pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16-00.

 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.

 

 


Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332, – sākumcena EUR 600.00, nodrošinājums EUR 60.00, izsole 12.04.2017. plkst.13-30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 30.03.2017. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021300, 67021348, 67021413.

 
 
 

 

“17.februārī no plkst. 11:00 līdz 13:00 Zilupes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 13, Zilupē uz tikšanos par Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) iespējām aicina Vladislavs Stankevičs – Latgales SEZ pārstāvis. 

Zilupes novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus izmantot iespēju gūt informāciju, kas var noderēt tālākajā saimnieciskajā darbībā. 

Vladislavs Stankevičs, kurš līdz šim bijis Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, turpmāk atbildēs arī par jautājumiem, kas saistīti ar Latgales SEZ. 

Galvenās semināra tēmas:

1)      Kas ir Latgales SEZ un kādas ir Latgales SEZ priekšrocības uzņēmējiem;

2)      Kas var pieteikties Latgales SEZ uzņēmuma statusam;

3)      Kur atradīsies Latgales SEZ teritorija konkrētajā pašvaldībā.

 SEZ piedāvatās nodokļu atlaides netiek piemērotas tādām uzņēmējdarbības nozarēm kā primārā lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu ražošana, zvejniecība un akvakultūra, un transporta pakalpojumi!

Seminārs ir bezmaksas! Pieteikties lūdzu, sūtot e-pastu uz valdis.mitenbergs@latgale.lv vai piezvanot 29277541”

 

 

 
 
 

Sludinājumi 

22.11.2016.

Informācija pašvaldībām

Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām

Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.

 

lasīt tālāk>>


 
 
 

 

Atvērto durvju diena Valsts probācijas dienestā

             Šī gada 30.septembrī Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā notiks Atvērto durvju diena.  Interesenti tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta lomu sabiedrības drošības veicināšanā. Šī gada lielā tēma būs brīvprātīgais darbs Valsts probācijas dienestā. Ko katrs no mums var darīt, lai veicinātu sabiedrības drošību? Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar brīvprātīgo līdzgaitnieku (http://www.probacija.lv/lidzgaitnieki) darbu, kā arī brīvprātīgo izlīguma (http://www.probacija.lv/izlgums) starpnieku darbu Valsts probācijas dienestā. Apmeklējuma laikā tiks demonstrēta arī filma "Nekad nepadodies dēls", par to, kā bijušie likumpārkāpēji cenšas sākt jaunu dzīvi likuma pareizajā pusē. Filmas varoņiem nākas atskārst, ka izvēle joprojām jāveic ik uz soļa, un lauzt sevi, vai padoties ir tikai divi no ceļiem.

            Visus interesentus lūdzam pieteikt savu dalību pasākumā līdz 2016.gada 26.septembrim pa tālruni 65707327 vai pa e-pastu laura.sadovska@vpd.gov.lv.

 VPD Ludzas TSV vecākā referente L.Sadovska

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīgā, 25.08.2016.

Attaisnojuma dokumentus par bērnu interešu izglītību var krāt mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”

 Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, sākot ar 2017.gadu, varēs atgūt arī daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, VID ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par saņemtajiem pakalpojumiem.

lasīt tālāk >>

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0167 – sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums EUR 70.00, izsole 30.09.2016. plkst. 11‑30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 15.09.2016. plkst.16.00. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.

 
 
 

Izsole 

Zilupes novada pašvaldībai piederošā neizīrēta nekustamā īpašuma pēc adreses: Lāčplēša iela 6A, Zilupe, Zilupes novads, LV – 5751, kadastra numurs 6817 003 0038, izsole.

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 6A, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no zemes gabala (kadastra numurs 6817 003 0038) 1168 kvm platībā, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1; A; B), pievienotas divas palīgēkas (kadastra apzīmējums 6817 003 0037 002; 6817 003 0037 003). Atdalītas no nekustama īpašuma Lāčplēša iela 6, Zilupe, Zilupes novads, LV 5751 (Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.228). Izsoles sākuma cena EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro), nodrošinājums – EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro), solis – EUR 100,00 (viens simts euro). Norēķini par Objektu – 100% euro. Izsole notiks 2016. gada 27.septembrī plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2016. gada 27.septembrim plkst. 09:59. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr.65707311.

19.08.2016

Izsoles noteikumi                                   Pielikumi

 
 
 

 

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 26.septembrī. Pie Zilupes tautas nama,Tautas iela 2.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

·  Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

·  Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55  (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu )

 
 
 

 

Sākot ar šī gada augustu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014.-2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas, divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Uz mācībām jāpiesakās LLKC Ludzas birojā, Raiņa ielā 16a – 20.kab. vai telefoniski, tel.nr. 28632059. Lūgums pieteikties līdz 2016. gada 5. augustam.

 
 
 

 

No 23. līdz 31. maijam VID “e-busiņā” Latgalē palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniskiInformācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīgā, 03.05.2016.

 Līdz 1.jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz šī mēneša laikā - līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot.

Gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

·         veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),

·         guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),

·         guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),

·         guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

·         guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

 Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

 Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), deklarāciju par 2015.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) var iesniegt VID līdz pat 2018.gada 16.jūnijam. 2016.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2012. un 2013.gadu.

Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā šogad var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī 67 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā: Aglonas, Alojas, Alsungas, Amatas, Auces, Ādažu, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Brocēnu, Carnikavas, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dundagas, Grobiņas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Jelgavas novadā – Jelgavas, Elejas, Nākotnes, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku, Staļģenes, Kalnciema un Lielplatones, Kandavas, Kocēnu, Ķekavas, Lielvārdes, Lubānas, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Ozolnieku, Pārgaujas, Pļaviņu, Raunas, Riebiņu, Rojas, Rucavas novadā – Rucavas un Sikšņu, Rugāju novadā – Rugāju un Benislavas, Rundāles, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Skrundas, Stopiņu, Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Viesītes, Viļakas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.  Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem  pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Tāpat vēl maijā tūri pa Latvijas pašvaldībām turpina VID “e-busiņš”, kurā VID speciālisti palīdz iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski un apgūt arī citus VID e-pakalpojumus. Laikā no šī gada 2.maija līdz 20.maijam VID “e-busiņš” viesosies  vairākos Vidzemes puses novados un pagastos, bet laikā no 23. līdz 31.maijam – Latgales pusē -  Vārkavas, Preiļu, Riebiņu, Zilupes, Ludzas un Balvu novadu pagastos.

Lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju, uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.). Ja persona nav internetbankas lietotājs, vienotajos klientu apkalpošanas centros ir iespēja  iegūt  lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS sistēmai un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus. 

Plašāka informācija un vizuālie palīgmateriāli par to, kā pieslēgties EDS un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski, pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID EDS.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389

e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

         

 
 
 

 

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Ludzas MKPC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

 Apakštēma:  Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta:  Zilupes tautas nams, Zilupe, Zilupes nov.

 Datums: 22.04.2016.

 Gr.nr. 2-LU / MKPC-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10.00-11.00

1

Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem.

Irina Markova, VID NP konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore.

11.00-12.00

1

ALTUM  attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.

Vita Pučka, AS “ Attīstības finanšu institūcija Altum”, Rēzeknes reģionālā centra vadītāja.

12.00-12.15

 

Kafijas pauze

 

12.15-12.45

0.5

Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem

Mārīte Ņukša, PVD, Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja.

12.45-13.15

0.5

Aktualitātes lauku saimniecībām

Jānis Sjakste, SIA LLKC Zilupes novada lauku attīstības konsultants.

13.15-14.15

1

Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Ludvigs Karvelis, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ludzas nodaļas vadītājs.

Kopā st.

4

 

 

 

Kontaktinformācija: Ludvigs Karvelis,  ludvigs.karvelis @mkpc.llkc.lv  ,  29411165

 MKPC  speciālists/moderators: Ludvigs Karvelis                                                      /paraksts, vārds, uzvārds/

 MKPC nodaļas vadītājs:          Ludvigs Karvelis                                                        /paraksts, vārds, uzvārds/

 
 
 

 

LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju grafiks pagastos par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2016.gadā.

Konsultāciju sākums plkst. 9:00

Zilupes novads

Pagasts

Vieta

Datums

Pieteikties pa telefonu:

Lauderi

Pagasta pārvalde

10.05.

62602066

Pasiene

Bibliotēka

25.04.; 13.05

62602063

Zilupe

Tautas nams

26.04.; 06.05.

62602063

 

                                              Svarīgie datumi

 

11.04. Sākam pieņemt pieteikumus

11.04. EPS iespējams redzēt lauku pārklājumus (datums var mainīties)

25.04. «Papīra» klientiem pieejami pieteikumi un kartes «papīra» formā

02.05. – pārtraucam pieņemt precizēšanas pieprasījumus

03.05. EPS iespējams zīmēt laukus ārpus bloka (datums var mainīties)

10.05. pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu saņemšanai «papīra» formā

23.05. Pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez kavējuma sankcijas

24.05. EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (1.reize)

15.06 Pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar kavējuma sankciju)

16.06 EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (2.reize)

27.06. Pēdējā diena kad klients var iesniegt labojumus bez sankcijām attiecībā uz sniegtajiem brīdinājumiem.

 
 
 

Sludinājumi 

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 23.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktpersona  - Marina Sumarokova – tālrunis 26464739.

Izbraukuma grafiks


Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

turpinājums >>                     

           LAD EPS līgums

 


Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 274,7. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 001 0087 – sākumcena EUR 2 100.00, nodrošinājums EUR 210.00, izsole 03.03.2016. plkst. 10-00.
 
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 18.02.2016. plkst. 16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:
 
-          Nr.3 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0031 – sākumcena EUR 230.00, nodrošinājums EUR 23.00, izsole 31.03.2016. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.4 „Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0032 – sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 31.03.2016. plkst. 11-30, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.2 “Sētvija”, Zaļesjē, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0025 – sākumcena EUR 1 200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 31.03.2016. plkst. 13-30, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 sākumcena EUR 750.00, nodrošinājums EUR 75.00, izsole 18.03.2016. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 03.03.2016. plkst. 16-00.
 
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.
 
 
 

 

2015./2016.mācību gadā no 5.oktobra līdz 29. janvārim Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas vēlējās paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kursus apmeklēja 45 kursanti.

 

Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas.

 

Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 9 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

 
 
 

 

Zilupes vidusskola sadarbībā ar SIF organizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” projekta „Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem” bezmaksas latviešu valodas kursus 2015./2016.mācību gadā.

Pieteikties kursiem var Zilupes vidusskolas kancelejā vai pa tālruņiem: 26168310, 26538058 laika posmā no 12.08.2015. līdz 18.09.2015. darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.

 
 
 

 

 
 
 

Izsole 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2 , 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% euro. Izsole notiks 2015. gada 25. septembrī plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015. gada 24. septembrim plkst. 16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr.65707311.

                                                                                                                                                                                              20.09.2015

 
 
 

Iedzīvotāju ievērībai 

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

lasīt tālāk>>


Zilupes novada pašvaldība 2015.gada 28.maijā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.18 ,,Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā”, kas ir spēkā no 01.07.2015.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu dod tiesības ģimenei (personai):

 1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu līdz 90% apmērā saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1daļu;
 2. saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.panta otrās daļas 1.punkts);
 3. pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākuma līmeni, pieņem tiesa) - Civilprocesa likuma 43.panta ceturtā daļa;
 4. saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu.

 

Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas) ienākumu līmenis statusa noteikšanai ir:

·      ģimenei (personai), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro mēnesī;

·        vienam vai vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un/ vai personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija, un kuru ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 250,00 euro mēnesī.


Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Arī pārbaudot dzīvnieku novietnes PVD inspektori konstatē, ka ne vienmēr tiek ievēroti biodrošības pasākumi, kā arī joprojām ir piemājas saimniecības, kurās dzīvnieki nav reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Novietne un cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā un regulāri jāatjauno informācija par novietnē turēto cūku skaitu!

lasīt tālāk >>

DROSĪBAS PASĀKUMI

 
 
 

Ziņojumi 

Š. g. 22.augustā Zilupē notiks Jaunrades svētki " Nāc! Radi! Priecē!", kuru ietvaros, profesionālu mākslinieku vadībā, būs iespēja ik vienam piedalīties Mīlestības arkas un piemiņas fotorāmja izveidē.
Tā ir unikāla iespēja katram iesaistīties jaunu tradīciju radīšanā novadā. Labākās idejas autors pasākuma laikā tiks apbalvots un viņa vārds ierakstīts novada vēsturē.
Aicinām, ik vienu interesentu, iesniegt Zilupes novada domē līdz š. g. 10.jūnija plkst. 15.00 savu ieceru aprakstus ar skicēm un jūsuprāt vēlamo mākslas objektu atrašanās vietu.

 
 
 

 

2015.gada 26.maijā plkst.: 13:00

Zilupes novada tautas namā

notiks

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā.

Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

 
 
 

Izsole 

Zilupes novada pašvaldība izsola rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2, 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% eiro. Izsole notiks 2015.gada 25.jūnijā plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV- 5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbadienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015.gada 22.jūnijam plkst.16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr. 65707311.

                                                                                                                                                                                              20.05.2015

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

-          Dzelzceļa ielā 4-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 – sākumcena EUR 860.00, nodrošinājums EUR 86.00, izsole 29.05.2015. plkst. 10-00;

-          Brīvības ielā 7C-4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0337 – sākumcena EUR 170.00, nodrošinājums EUR 17.00, izsole 29.05.2015. plkst. 12-00;

-          Brīvības ielā 7C-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0338 – sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 29.05.2015. plkst. 14-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Pieteikšanās termiņš līdz 15.05.2015. plkst. 16-00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.

 
 
 

Iedzīvotājiem 

2014./2015.mācību gadā no 14.oktobra līdz 12.martam Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas gribēja paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kurus apmeklēja 45 kursanti.

   Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā ari pašnodarbinātas personas.

   Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 8 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

  Nākamgad no oktobra mēneša kursi turpināsies un gaidām jaunus kursantus, kuri vēlas paaugstināt un paplašināt savas valsts valodas zināšanas, pieteikties var pa tālruņiem: 26168310, 26538058 vai Zilupes vidusskolas kancelejā.