Iedzīvotājiem Nacionālais veselības dienests ir apkopojis informāciju par pieejamiem tuvākajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Zilupes novada pašvaldībā

skatīt tabulu

 
 
 

 

 
 
 

Sludinājumi 


Zilupes vidusskola sadarbībā ar SIF organizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” projekta „Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem” kursus 2014./2015.mācību gadā.

 

Pieteikties kursiem var Zilupes vidusskolas kancelejā vai pa tālruņiem: 26168310, 26538058 laika posmā no 12.08.2014. līdz 12.09.2014.darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.

 
 
 

Paziņojumi 

Par Zilupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu

 Ar Zilupes novada 2013.gada 28.decembra domes lēmumu (protokols Nr.12, 1§) ir apstiprināta Zilupes novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģija.

Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā definēta novada specializācija un vīzija, noteikti novada attīstības mērķi, prioritātes un galvenie rīcības virzieni, lai nodrošinātu novada teritorijas stabilu, ilgtspējīgu attīstību, sekmētu ekonomisko izaugsmi un sociālo stabilitāti, saglabājot Zilupes novada identitāti un vērtības.

Ar Zilupes ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā vai pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv

SIA „ALAAS” pārceļas uz jaunām telpām

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” (ALAAS) izpilddirektors Jurijs Petkevičs informē, ka no šī gada 1. augusta SIA „ALAAS” speciālisti iedzīvotājus pieņems jaunās telpās – Zilupes ielā 50, Rēzeknē.

 

 

Līdz šim SIA „ALAAS” speciālisti apmeklētājus pieņēma Rēzeknes pilsētas domes 120. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 93, 1. stāvs).

Lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāk saņemt uzņēmuma speciālistu konsultācijas ALAAS darba laiks otrdienās pagarināts līdz plkst. 18:30, līdz ar to ir izveidots sekojošs iedzīvotāju pieņemšanas grafiks:

Pirmdien – no 8:00 līdz 16:30
Otrdien – no 8:00 līdz 18:30
Trešdien – no 8:00 līdz 16:30
Ceturtdien – no 8:00 līdz 16:30
Piektdien – no 8:00 līdz 14:30
Sestdien, svētdien – brīvdiena. 

Plašāka informācija pieejama pa tālruņiem, kuru numuri nav manījušies: 646 07673 vai 20211337, kā arī rakstot uz e-pastu: sia.alaas@inbox.lv

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” vadība atvainojas par sagādātajām neērtībām, kuras iespējamas ofisa pārcelšanās laikā, cerot uz iedzīvotāju sapratni un veiksmīgu sadarbību turpmāk.


 

 

Paziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 5 izdošanu

 

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu 5, 3§ ”Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 5 izdošanu”, ar kuru tika apstiprināts Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti 2013.gada saistošie noteikumi Nr. 5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Ar Zilupes novada domes lēmumu un Zilupes novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751 un pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM
1.SĒJUMS PASKAIDROJUMA RAKSTS GALĪGĀ REDAKCIJA
2.SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
+ KARTES

                  VAR APSKATĪT ŠEIT


Paziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 25.februārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4 §3) ”Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas publiskošanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 1.maija līdz 2013.gada 21.maijam.

Rakstiskas atsauksmes par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var sniegt Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751, elektroniski- dome@zilupe.lv līdz 2013.gada 21.maijam.

Ar Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751 un pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM
PĀRSKATS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
1.SĒJUMS PASKAIDROJUMA RAKSTS GALĪGĀ REDAKCIJA
2.SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
+ KARTES

                      VAR IEPAZĪTIES ŠEITPaziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

 

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 23§) ”Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu”.

Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana noteikta no 2013.gada 04.marta līdz 25.martam.

Rakstiskus priekšlikumus par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju var sniegt Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751, elektroniski- dome@zilupe.lv no 2013.gada 04.marta līdz 25. martam.

Ar Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751 un pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081„Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM

1.SĒJUMS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA

 

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

2013. – 2025. GADAM

2.SĒJUMS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA

+ KARTES

                    VAR IEPAZĪTIES ŠEIT


Paziņojums Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

lasīt tālāk >>